Gea Drenthe: voor hobby geologen in Drenthe

Aanmelden

Gea kringlid worden

Als lid van kring Drenthe bent u lid met het hele gezin. Uw partner en kinderen mogen deelnemen aan alle activiteiten: kringavonden en excursies.

In 2023 is de kringdonatie € 10,- per donateur/gezin.
De donatie voor de overkoepelende landelijke Stichting GEA de donatie € 35,-.

De reguliere donatie voor 2023 is in totaal € 45,- per donateur/gezin.

Jongeren-donatie

Het bestuur van de landelijke Stichting GEA heeft de ‘jongeren-donatie’ ingesteld. Deze is bestemd voor jongeren van 15 tot 25 jaar die niet behoren tot een gezin waar de reguliere donatie al van toepassing is.

De jongerendonatie bedraagt voor 2023 € 29,95 per adres (Jongeren-donatie Stichting GEA € 19,95 vermeerderd met donatie Kring Drenthe van € 10,-).

Elk kringlid moet ook donateur van de stichting Gea zijn.

Vul het aanmeldingsformulier in als u lid wilt worden.

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als donateur van de stichting Gea en van kring Drenthe, en zal de jaarlijkse donatie aan betrokken instantie over maken voor 1 februari van het donateursjaar. Ondergetekende gaat hierbij tevens akkoord met het gevoerde privacy beleid conform de AVG zoals door de stichting gevoerd en gepubliceerd staat op https://gea-drenthe.nl/privacybeleid

  Vul onderstaande gegevens in als je lid wilt worden

  Jouw naam (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Telefoonnummer

  Straat en huisnummer

  Postcode

  Plaats

  Als je tussen de 15 en 25 jaar bent kun je als jongeren lid ingeschreven worden, geef dan je geboorte datum op:

  Geboorte datum

  Als je al donateur bent van de stichting Gea geef dan je donateursnummer op
  Ik ben al donateur JaNee

  Donateursnummer

  Door op verzenden te drukken maak ik mijn aanmelding definitief, verklaar ik de gegevens naar waarheid ingevuld te hebben en akkoord te gaan met het privacy-beleid van stichting Gea en kring Drenthe

  Gea Logo transparant