Gea Drenthe: voor hobby geologen in Drenthe
Gea Drenthe

Wat is en doet GEA?

Wat zijn de Gea Drenthe activiteiten, wie zijn we en wat kunnen we voor u betekenen.

Groepsfoto Excursie Tsjechië 2005
Groepsfoto Excursie Tsjechië 2005

Gea Drenthe is op 15 februari 1972 opgericht als kring van de stichting Gea.

Ruim vijftig jaar later is de stichting Gea gefuseerd met de Nederlandse Geologische Vereniging in de Landelijke Vereniging Voor Geologische Activiteiten (LVGA). Kring Drenthe van de Gea is op 19 februari 2024 omgezet in een vereniging: Geologische Activiteiten Drenthe (Gea Drenthe)

Deze overkoepelende LVGA heeft een eigen website: https://geologie.nu/

Werkterrein Gea Drenthe

Geologie, de leer van de bouw en de evolutie van de aardkorst en de processen welke zich daarin afspelen. Gesteenten, mineralen en fossielen vormen het basismateriaal van de geologie.
Een interessante en aantrekkelijk facet van het vak respectievelijk de hobby van de  (hobby)geoloog is dat het werkterrein zich zowel binnen als buiten bevindt. De hobby is dan ook perfect te combineren met vrije tijd en vakanties.

De eerste Conglomeraat, het nieuwe blad van de LVGA
De eerste Conglomeraat, het nieuwe blad van de LVGA

Tijdschrift LVGA

De LVGA geeft een aantal keer per jaar een tijdschrift uit genaamd Conglomeraat.

Voor de fusie gaf de Gea het blad Gea uit, en de NGV het blad Grondboor en hamer.

Alle LVGA, Gea en NGV tijdschriften ouder dan 1 jaar zijn te doorzoeken en te downloaden op http://natuurtijdschriften.nl

Regionale activiteiten van de LVGA

In alle delen van ons land zijn regionale afdelingen, bestuurd door plaatselijke afdelinggbesturen: zo ook in Drenthe! Zie https://geologie.nu/regionaal/ voor een overzicht van de afdeligngen.
Een kring biedt een gevarieerd programma van kringavonden, lezingen, cursussen en excursies. De kringactiviteiten geven alleen al door de gezellige sfeer, aantrekkelijke mogelijkheden om contacten te leggen met gelijkgezinden.

Gea Drenthe activiteiten

Gea Drenthe bestaat uit ruim 80 actieve leden uit geheel Drenthe, en leidt sinds de oprichting in 1972 een bloeiend bestaan.
De leden zijn naar interesse in te delen in één of meer van de volgende categorieën

Afdelingsavonden

Gea kringavond in het Hunebedcentrum
Gea Drenthe arfdelingsavond in het Hunebedcentrum

Maandelijks op een vrijdagavond worden bijeenkomsten gehouden. Vaak staat dan een lezing door een deskundig spreker op het programma.

Excursies

Excursie naar Hohenlimburg 2017
Excursie naar Hohenlimburg

Elk jaar worden twee ééndaagse en één vierdaagse geologische excursies georganiseerd. Zie voor een aantal verslagen: https://gea-drenthe.nl/archief-excursies

Zie voor de actuele agenda met activiteiten pagina https://gea-drenthe.nl/agenda

Nieuwsbrief

Elke maand wordt 1 week voor de afdelingsavond een nieuwsbrief per e-mail naar de leden gestuurd.

Zie voor de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren pagina https://gea-drenthe.nl/nieuwsbrieven

Gea Drenthe is ook te vinden op:

  Facebook: https://www.facebook.com/GEA.Drenthe

Flickr (foto archief):  https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/

Kosten lidmaatschap

Het Gea Drenthe lidmaatschap is een gezinslidmaatschap, alle leden van het gezin kunnen meedoen met de activiteiten.

Voor aanmelding en kosten zie pagina https://gea-drenthe.nl/wie-zijn-we/aanmelden

Nadere informatie

Vindt u ons streven aantrekkelijk en blijkt ook voor u de geologie een aantrekkingskracht te hebben, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met de secretaris van de GEA Drenthe. Wij zullen u dan geheel vrijblijvend informatie toezenden over de Gea Drenthe activiteiten.

Ook bent u van hart welkom om  langs te komen op een kringavond.
Uiteraard geldt deze uitnodiging ook voor uw gezinsleden.

Voor de contactgegevens zie pagina https://gea-drenthe.nl/wie-zijn-we/contact

Tot ziens op een Kringavond