Gedicht over de potklei van Roderwolde
30 augustus 2021
Nieuw boek over algemene geologie
30 augustus 2021
Laat alles zien

Van de voorzitter

Willem Swart

Beste Gea-vrienden,

Na een heftige rare tijd en sombere berichten, lijkt nu toch het einde van de beperking in zicht.
Het ziet er naar uit, dat we onze activiteiten weer kunnen opstarten.
De uitgestelde Hemelvaartexcursie kan waarschijnlijk van 22 tot 24 oktober 2021 doorgaan en ook het jubileumfeest van de Gea Kids gaat 5 september door. 

Koos en Jeanette Tap hebben de Gea Kids tot een kroonjuweeltje gevormd van onze vereniging.
Koos en Jeanette , die vele jaren de excursies hebben georganiseerd hebben besloten, dat de excursie naar Sauerland hun laatste klus is. Ze hebben toegezegd, altijd bereid te zijn ons te steunen met hun contacten en hun ervaringen. Gelukkig blijven ze de Gea Kids leiden.

In de laatste bestuursvergadering is besloten om het fenomeen “werkgroepen” weer nieuw leven in te blazen. Dit heeft als grote voordeel, dat er ook kleinschalige excursies kunnen worden georganiseerd en in kleine groepen kan worden gestudeerd en gedetermineerd.
We denken aan: mineralen, fossielen, micromounts, zwerfstenen, zand en natuurlijk de Gea kids- en de excursiewerkgroep.
De voorzitter zal rondom elke bestuursvergadering informeren hoe het met de werkgroepen gaat en dit terugkoppelen naar het bestuur.

In de komende bestuursvergadering van 14 september zullen de plannen worden uitgewerkt, zodat we de werkgroepen in de volgende nieuwsbrief kunnen presenteren inclusief de contactpersonen. Laten we hopen dat onze hobby na alle beperkingen weer vol op kan worden  omarmd. Het bestuur zal weer als vanouds zijn schouders er onder zetten.

Willem Swart