Zittende boeddha van migmatiet, Gal Vihara, Polonnaruwa, Sri Lanka
Migmatische Boeddha beelden in Sri Lanka
13 april 2019
Bult in Bargeroosterveld waar Hoving de steen terug vond.
Blij als een kind met verloren gewaande unieke zwerfsteen
13 april 2019
Laat alles zien

Stenen zoeken op de Hondsrug en omstreken

Stenen zoeken op de Hondsrug en omstreken. Determinatiegids noordelijke zwerfstenen

Stenen zoeken op de Hondsrug en omstreken. Determinatiegids noordelijke zwerfstenen

Determinatiegids voor noordelijke zwerfstenen

Binnenkort verschijnt deel 4 in de reeks determinatiegidsen voor zwerfstenen in Nederland. In deze nieuwe gids komen zwerfsteensoorten aan de orde die vooral in het Hondsruggebied voorkomen.

Vanzelfsprekend houden zwerfsteensoorten niet op bij de grenzen van Geopark de Hondsrug. De beschreven en afgebeelde zwerfstenen kunnen ook in overig Noord- en Midden-Nederland gevonden worden.

In de gids komen ruim 150 verschillende zwerfsteensoorten aan bod, inclusief gidsgesteenten.
Aantal pagina’s 175, aantal kleurenfoto’s ruim 300. De steenbeschrijvingen worden voorafgegaan door een aantal informatieve hoofdstukken.

Verschijningsdatum eind april. De kostprijs zal maximaal 20,= euro bedragen inclusief portikosten. Deze gidsen worden gemaakt zonder winstoogmerk.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u deze determinatiegids per email bestellen bij: m.braaksma07@gmail.com
De gids zal u na verschijning en betaling per post worden toegestuurd.

Harry Huisman