Verslag van het geologisch weekeind in Leeuwarden
22 januari 2017
Drenthe barst van de keien
4 februari 2017
Laat alles zien

Spiegelzee, een nieuw boek van Salomon Kroonenberg

Spiegelzee een boek van Salomon Kroonenberg

Spiegelzee een boek van Salomon Kroonenberg

Spiegelzee De zeespiegelgeschiedenis van de mens

Van Salomon Kroonenberg, zelfbenoemd klimaatrelativist, komt een nieuw boek uit over zeespiegelstijgingen: Spiegelzee – De zeespiegelgeschiedenis van de mens. Verschijnt 17 februari bij Atlas Contact (euro 21,99).

Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, vergeet dat de mensheid dat al eerder heeft meegemaakt. Zo’n 120.000 jaar geleden stond de zeespiegel zes meter hoger dan nu, en lag Amersfoort aan zee. In het koudste deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, stond hij juist 120 meter lager, en lag de Noordzee droog. De stijging die door het afsmelten van de ijskappen daar weer op volgde ging soms wel twintig keer zo snel als nu. Onze voorouders hebben onvoorstelbare zeespiegelveranderingen meegemaakt, die grote gevolgen voor hun leefmilieu hadden.

Salomon Kroonenberg vertelt in dit boek op toegankelijke wijze welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe we dat te weten zijn gekomen: uit opgeheven koraalterrassen, boringen in de diepzee en de Groenlandse ijskap, en ook uit vele gegevens van de Nederlandse ondergrond. De laatste zesduizend jaar is onze zeespiegel eigenlijk redelijk stabiel, en wereldwijde peilschaalmetingen van de laatste eeuw laten nog geen versnelling zien. Wie inziet hoe inventief onze voorouders zich met weinig middelen aan zeespiegelveranderingen aanpasten, hoeft niet bang te zijn dat wij zelf dat in de toekomst niet ook zouden kunnen.