Gneis met relictstructuur
Gneis met relictstructuur
9 mei 2021
Gedicht over het stobbenven in Roderwolde
30 augustus 2021
Laat alles zien

Programma 2021/2022

Verloting onder leiding van Harma en Willem

Bij het opstellen van het programma zijn we er van uitgegaan dat we weer normale activiteiten en kringavonden kunnen plaatsvinden.
We hopen dat dit ook zo zal zijn, maar is niet zeker. Mochten de activiteiten op deze manier geen doorgang kunnen vinden, dan zullen we de leden dit op tijd melden.

Kringavonden

 • 17 september – Jaarvergadering, kwis en verloting
 • 15 oktober – Bart de Weerd: Reis door Namibië
 • 19 november – Erwin Kaspers: Versteende wouden van de Aarde, Een wereldreis langs vindplaatsen van versteend hout
 • 17 december – Percy van Keulen: Ordovicische baksteenkalk
 • 14 januari – jaarvergadering en verloting
 • 18 februari – Theo Spek: Landschapsgeschiedenis van het Drentsche A gebied
 • 18 maart – Hans Sanders: Opalen, de kleurenrijkdom van de aarde
 • 22 april – Hans van ’t Zelfde: Radioactiviteit bij mineralen
 • 20 mei – Eric Mulder – Ichtyosaurus

Excursies

 • 22 tot 24 oktober – Meerdaagse excursie naar Warstein in het Sauerland

Gea-kids

 • 5 september – Jubileum bijeenkomst
 • 7 november – Gea kidsdag met als thema aardwetenschappen