Bijdrage Gea 2019
5 december 2018
Jaarvergadering
Jaarvergadering 18 januari 2019
2 januari 2019
Laat alles zien

Noordelijke Zwerfsteendag, 26 januari

Zwerfstenen van Peter Hofstee

Zwerfstenen van Peter Hofstee

Zaterdag 26 januari Noordelijke zwerfsteendag in het Hunebedcentrum

Op zaterdag 26 januari a.s. vindt de jaarlijkse Noordelijke Zwerfsteendag weer plaats. De verbouwing en de herinrichting van de expositie in het Hunebedcentrum noopte ons om de datum naar voren, naar januari 2019 te verschuiven.

Wij zijn er in geslaagd om weer een interessant programma samen te stellen. Er zullen een viertal korte lezingen worden gegeven met daarnaast de gebruikelijke tafelpresentaties. Verschillende zwerfsteenliefhebbers laten u hun bijzondere, mooie en zeldzame vondsten zien. Verder wordt u uitgenodigd om eigen zwerfstenen mee te nemen, waar u meer van wilt weten of de naam niet weet. Ervaring leert dat hier veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. De deskundigheid van aanwezige zwerfsteenliefhebbers staat hier borg voor.

De locatie is als in vorige jaren het Kenniscentrum in het Hunebedcentrum in Borger. Ervaring leert dat het een dag is waarop je elkaar weer ontmoet, nieuwe gezichten ziet, inzichten op doet en ervaringen uitwisselt. Kortom, een dag die naast gezelligheid veel gelegenheid biedt om zwerfstenen te bekijken, erover te discussiëren en om een aantal zwerfstenen uit je eigen collectie onder de aandacht te brengen.

Noordelijke zwerfsteendag
Noordelijke zwerfsteendag

Het lezingenprogramma en de tafelpresentaties leest u hieronder. Het aantal presentaties is nog niet compleet, vandaar dat e.e.a. onder voorbehoud is.

Voor de deelnemers die een presentatie inrichten is de zaal open vanaf 08.30 uur.

Bezoekers worden vanaf 10.00 uur verwacht en met koffie verwelkomd.

Programma:

10.30 – 10.40 Welkom door Harrie Wolters, directeur Hunebedcentrum Borger

10.45 – 11.30 Lucas Hoven. Titel?

11.35 – 12.20 Harry Huisman: Bezoekers uit de ruimte en zwerfstenen

12.30 – 13.30 Lunchpause

13.40 – 14.30 Peter Hofstee: Zwerfstenen van Flyvesandet  en omgeving in Denemarken

14.40 – 15.20 Harry Huisman: De stenen van de Markermeerdijk

Tafelpresentaties in willekeurige volgorde:

  • Gerrit Eggink: Rhombenporfieren uit het Oslogebied in Noorwegen
  • Renze van de Ploeg: Kalksteenfossielen uit de keileem van Haren (Gr.).
  • Peter Hofstee: Kristallijne zwerfstenen uit Denemarken
  • Corrie Molenkamp: Bijzondere noordelijke zwerfstenen
  • Marja Braaksma: Stenen van de Markermeerdijk
  • Harry Huisman: Impactietzwerfstenen van noordelijke herkomst
  • Hunebedcentrum: Zwerfstenen uit het Oslogebied van Ellertshaar (Dr.)

Optioneel:

  • Zwerfstenen uit de collectie Loman – Schoonoord

Deelname is gratis

Omdat de ruimte beperkt is vragen we u, als u wilt deelnemen, om een mail te sturen naar hwolters@hunebedcentrum.nl. Dan reserveren we een plaats voor u.