Gea kring Drenthe logo

GEA Kring Drenthe
Secretariaat:
J.F. Otten
Iepenlaan 13
9401 LS Assen
tel: 0592-353229
e-mail: secretaris@gea-drenthe.nl
internet: https://gea-drenthe.nl
facebook: https://www.facebook.com/GEA.Drenthe
foto’s: https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/
Rekeningnr. NL08INGB0003452494

 


Gea Drenthe

Nieuwsbrief oktober 2017

 

Kringavond 13 oktober 2017

Veer uit het oligoceen, Frankrijk

Veer uit het oligoceen, Frankrijk

Oorsprong en evolutie van de vogels

In deze lezing gaat Paul Hille in op de oorsprong en evolutie van vogels.

Het vliegen ontstond al bij de insecten in het Paleozoïcum en ook vliegende vissen waren er al in het Paleozoïcum.

Over het ontstaan van vogels waren recent nog veel vraagtekens. Inmiddels zijn de bewijzen gevonden van gevederde dinosauriërs. Hoe hieruit mogelijk de vogels evolueerden wordt besproken in deze lezing.

Een diversiteit aan uitgestorven vogels uit verschillende perioden zal besproken worden evenals de evolutie van deze dieren en van hun veren.

Er zal door Paul Hille literatuur meegenomen worden evenals een aantal vogelfossielen (botjes, veren, pootafdrukken)  ter illustratie.


Gea-kids 5 november 2017

Beste Gea-kids, papa’s en mama’s en opa’s en oma’s, op zondagmiddag 5 november hebben we weer een GEA-kids bijeenkomst.
We gaan het dan hebben over mammoeten en hun voorouders. verder gaan we met elkaar een leuke kijkdoos maken over de mammoeten. Ook hebben we na afloop weer een diploma en een verrassing.
Natuurlijk is deze middag weer gratis en wij zorgen voor drinken en wat lekkers.
Om nu te weten wat we moeten aanschaffen willen we graag weten wie er komt.
Dus beste kinderen geef je op om mee te kunnen doen. Ook Papa’s en mama’s, opa’s en oma’s zijn natuurlijk weer van harte welkom.


Kenniscentrum Hunebedcentrum Borger

Kenniscentrum Hunebedcentrum Borger

Nieuwe locatie lezingen vanaf februari 2018

Tijdens de laatste bijeenkomst heeft het bestuur reeds gemeld dat we met ingang van februari 2018 verhuizen naar het Hunebedcentrum in Borger.

De verhuizing komt niet als een verrassing, want het bestuur weet al geruime tijd dat dit er aan zat te komen.

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben aan de borden en reeds gedeeltelijke verbouwing, is het schoolgebouw gekocht door de Jehova Getuigen.

Het bestuur beseft dat een aantal van onze leden zullen worden geconfronteerd met langere afstanden en vervoersproblemen. Het bestuur zal hierin een coördinerende rol gaan spelen indien dit gewenst is.

Aan de andere kant komen wij in vanaf februari 2018 in een prachtige locatie, die qua uitstraling bij onze doelstellingen past. Wij zijn dan ook als bestuur het Hunebedcentrum zeer erkentelijk voor deze kans.

Een kleine ruimte voor onze archief zal beschikbaar worden gesteld.

Tot 20 oktober bij onze eerstvolgende lezing!

 

Willem Swart

 

NB tot en met januari 2018 blijven de bijeenkomsten dus op de oude locatie!


Zwerfstenen van Peter Hofstee

Zwerfstenen van Peter Hofstee

Noordelijke zwerfsteendag, Hunebedcentrum Borger

Op zaterdag 11 november a.s. vindt in het Hunebedcentrum in Borger de Noordelijke Zwerfsteendag plaats. Het is al weer de zesde maal dat deze succesvolle ontmoetingsdag voor liefhebbers en belangstellenden voor zwerfstenen en zwerfsteenfossielen georganiseerd wordt. Naast lezingen presenteren zwerfsteenliefhebbers in het Kenniscentrum van het Hunebedcentrum hun bijzondere, zeldzame en mooie zwerfstenen en zwerfsteenfossielen.

Deze dag is tevens een ontmoetingsdag om bij te praten, verhalen te beluisteren, nieuwe kennis op te doen en om ervaringen uit te wisselen.

Naast de tafelpresentaties worden er verdeeld over de dag een vijftal korte lezingen en presentaties van ca. een half uur gegeven: twee in de ochtenduren en drie na de lunchpauze. Er blijft dus voldoende tijd over om elkaar te spreken en om de zwerfsteenpresentaties in de hal te bekijken.

Misschien wist u het niet: U kunt natuurlijk zelf ook stenen meenemen om die te laten zien en evt. te laten determineren. Het komt niet vaak voor dat zoveel zwerfsteenkennis aanwezig is om vondsten te bekijken en te becommentariëren.

Voor een impressie van vorig jaar kunt u klikken op de volgende link: http://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/11/noordelijke-zwerfsteendag-een-lustrum-in-het-hunebedcentrum/

Programma:

10.00 Inloop en koffie.

10.30 Welkomstwoord door Harrie Wolters, adjunct-directeur van het Hunebedcentrum

10.45 Lezing: Marnix Deterd Oude Weme van Hondsrug UNESCO Geopark over de laatste ontwikkelingen.

11.30 Lezing: Harry Huisman over Oerrivieren in Noord-Nederland en hun zwerfstenen.

12.15 – 13.15 Lunchpauze en bekijken tafelpresentaties

13.15 Presentatie: Marja Braaksma over het zwerfsteenproject en publicaties

13.45 Lezing: Peter Hofstee over Interessante Denen, zwerfstenen die in Nederland slechts mondjesmaat voorkomen.

14.30 Lezing: Harry Huisman over Godshuizen en hun mooie en bijzondere zwerfsteensoorten

15.15 Tafelpresentaties: Bekijken, uitwisselen en discussies

 

Er zijn weer diverse tafelpresentaties, twee zijn reeds bekend. Er zullen er nog meerdere volgen:

  • Peter Hofstee: Interessante Denen. Zwerfstenen uit Denemarken
  • Kinke Rinsma en Henk Odé: Nieuwe vondsten van Moen

 

Deelname is gratis.

Omdat de ruimte beperkt is vragen we u, als u wilt deelnemen, om een mail te sturen naar hwolters@hunebedcentrum.nl. Dan reserveren we een plaats voor u.

 


Verzameling Mart Nieuwlaat

Verzameling Mart Nieuwlaat

Verzameling Mart Nieuwlaat aangeboden

Gea Drenthe lid Mart Nieuwlaat biedt zijn mineralen en fossielen verzameling aan.

Het is gratis af te halen.
Ze zitten in archiefladen, het zijn acht rijen van tien stuks hoog, het staat op houten planken met wieltjes.
Het is een verzameling van vijfendertig jaar excursies.
De catalogus  met de determinaties doe ik er bij.
De persoon die er belang bij heeft moet het wel zelf komen ophalen.
De voorkeur gaat er naar uit dat de hele verzameling naar één persoon gaat.

Heeft u belangstelling neem dan contact op met: mart.nieuwlaat@ziggo.nl

Groetjes Mart Nieuwlaat

 


 

Agaat Agate Creek (Henk Jacobs)

Agaat Agate Creek (Henk Jacobs)

Gea beurs in Amstelveen op 22 oktober 2017

De 53e GEA-beurs zal worden gehouden op:

22 oktober 2017, van 10.00 tot 17.00 uur

In het ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen

 Thema van de beurs: Agaten, schilderijen van moeder aarde 

Agaten worden over het algemeen gevonden in gebieden waar vroeger vulkanisme was. Afhankelijk van de mineralogische samenstelling van de bodem en de vorm van vulkanisme zijn verschillende soorten agaten ontstaan met typisch lokale kenmerken in kleur en lijnenspel. Hoewel de meeste agaten uit Brazilië en Uruguay komen zijn er veel meer vindplaatsen. Ook dichter bij huis kan agaat gevonden worden. In Nederland bijvoorbeeld in de grindgaten langs de Rijn, maar ook in Duitsland en België kan agaat worden gevonden.

Tentoonstelling

Zo zal er op de komende GEA-beurs een grote variatie aan agaten in vele vormen en kleuren te zien zijn. Er liggen onder anderen prachtige agaten uit de Groeve Juchem, omgeving Freisen, Marokko,  Oregon,  Australie en Nederland. Een fotoserie van al dit moois gaan we u hier niet geven, u moet het gewoon zien. Kom kijken en genieten! Deze tentoonstelling gaat weer een prachtig onderdeel van de beurs worden. Maar kijk ook eens op de GEA-website, hier vindt u uitleg over het ontstaan van agaten en veel mooi foto materiaal. Bekijk ook de I-Books over Rijnagaten en Agate Creek Agaten.

Standhouders

Ruim 50 standhouders zorgen voor een breed aanbod op het terrein van mineralen, edelstenen en fossielen. Een aparte plaats krijgen de agaten die diverse standhouders aanbieden. De standhouders kunnen het een en ander over hun waar vertellen en informatie verschaffen over de vindplaatsen. Naast de ruwe materialen zullen er ook geslepen stenen te verkrijgen zijn. Maar ook verzameltoebehoren (doosjes, loepen, slijpstenen, slijppoeder, UV-lampen, boeken enz.) ,er zit vast wel iets van uw gading bij. Zoals eerder aangegeven zullen er aanmerkelijk minder sieraden te koop zijn op de beurs. Ook zal er streng worden toegezien op de kwaliteit van de aangeboden waren.

Gea-medewerkersvan de werkgroepen Micromounts, Optische Petrologie en Zand zijn weer aanwezig om te determineren, te demonstreren en voor het geven van advies.  De Kring Amstelland zal laten zien wat er allemaal mogelijk is in clubverband.

Gasten

Stichting Minerals Foundation en vereniging Gemma zijn aanwezig met informatie over vindplaatsen het determineren van vondsten, informatie over edelsteenkunde en amateur paleontologie.

Verzamelt u edelstenen, mineralen, fossielen of gesteenten kom dan naar de GEA-beurs om de experts te ontmoeten . U kunt met al uw vragen over uw hobby terecht.

Activiteiten

Om 11 uur kunt u naar een lezing over “Het ontstaan van agaten door Erwin Kaspers. Tijdens de lezing komt het ontstaan en de vorming van geodes en agaten in basische lava ( basaltlava ) en in zure lava   ( rhyoliet  of rhyodaciet lava) aan de orde.

Om 12.30 uur kunt u naar een lezing over ‘Het slijpen van mineralen” door Peter Markies. De lezing richt zich vooral op het slijpen van stenen met eenvoudige middelen. Na afloop kunt het geleerde in de praktijk brengen. Voor dit practicum zal Devoon-materiaal uit de Eifel beschikbaar zijn.

Om 14 uur kunt u naar een lezing over “Agate Creek Queensland Australië” door Henk Jacobs. Tijdens de lezing wordt u meegenomen naar deze indrukwekkende omgeving en leert u de verschillende agaten die hier gevonden worden aan de hand van prachtige beelden kennen.

Onder deskundige leiding kan elke bezoeker gedurende de hele dag zelf een mooie steen slijpen. Dit keer ook voor volwassenen.

Het is ook mogelijk te goudpannen als een echte goudzoeker.

Verder is er een geode kraker met weer prachtige geodes in alle prijsklassen. Bovendien mag kan elk kind onder de 12 jaar mee dingen naar een van de 100 gratis geodes, op te halen bij de geode kraker.

Toegangsprijs. Volwassenen €6,-; kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis; jongeren t/m 21 j € 4,-; donateurs met partner €4,- p.p. Elke 100e bezoeker ontvangt aan de kassa een gratis pyriet.

Parkeren is gratis maar de parkeerplaats bij De Meent heeft beperkte ruimte, in de wijk is voldoende parkeermogelijkheid.

Bereikbaarheid; met metro/tram 51, halte De Meent (80 meter lopen naar de beursingang); buslijn 199 halte Praam (circa 250 meter lopen).

Op onze website, www.gea-geologie.nl (klik op Beurs), staat uitgebreide informatie over de bereikbaarheid van de GEA-beurs per openbaar vervoer en eigen vervoer.