GEA Kring Drenthe
Secretariaat:
J.F. Otten
Iepenlaan 13
9401 LS Assen
tel: 0592-353229
e-mail: secretaris@gea-drenthe.nl
internet: https://gea-drenthe.nl
facebook: https://www.facebook.com/GEA.Drenthe
flickr: https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/
Rekeningnr. NL08INGB0003452494

Nieuwsbrief Oktober 2016

Kringavond 14 oktober

De geologie van Zweden door Frank Beunk

Een Drentenaar kent de geologie van Scandinavië uit de Pleistocene zwerfstenen. De meerderheid daarvan komt uit Zweden. Herkennen van stenen  en hun herkomst is nog iets anders dan begrip van de geologie van Zweden.

Frank Beunk is universitair docent aan de faculteit der aard- en levenswetenschappen van de VU en heeft sinds ongeveer 1990 geologisch veldwerk gedaan in Zweden en zal laten zien hoe de continentkorst van dit land bijna 2 miljard jaar geleden is ontstaan.”

Frank Beunk

Veel van onze zwerfstenen komen uit Zweden en Finland. Frank Beunk heeft veel onderzoek gedaan aan de in Scandinavië aanwezige, tot ca. 2 miljard oude gesteenten. Veel is daar inmiddels over bekend, maar nog lang niet alle geheimen zijn ontsluierd. Het grootste deel van Zweden en Finland heeft het zogeheten ‘Svecofennisch’ gebergte als ondergrond. Dit is een totaal afgesleten gebergte, dat 1,9-1,8 miljard jaar geleden ontstond. Het is in vergelijking met jonge gebergten abnormaal breed, namelijk ca. 1200 km, terwijl de Pyreneeën, Alpen, Kaukasus of Himalaya, maar 100-200 km breed zijn. Dat verschil zal toegelicht worden. Daarnaast vertelt hij over de ontdekking van sporen van een Precambrische ijst ijd, die tussen 1,9 en 1,85 miljard jaar geleden plaats vond, waarbij glaciale omstandigheden tot in de toenmalige tropengordel voorkwamen.
. Opeenvolging van fijnkorrelige en grovere laagjes van vulkanische assen uit de omgeving van Grythyttan in West-Bergslagen. De afzettingen zijn 1,9 miljard jaar oud.

Opeenvolging van fijnkorrelige en grovere laagjes van vulkanische assen uit de omgeving van Grythyttan in West-Bergslagen. De afzettingen zijn 1,9 miljard jaar oud

 • De kringavonden worden gehouden in de kantine van het AOC Terra-college aan de Noordbargerstraat 75 in Emmen.
 • De zaal  is open vanaf 19:30, de kringavond begint om 20:00

Programma voor 2016

 • 16 september – Kringavond Paul Hille: De Ediacara Fauna
 • 14 oktober –  Kringavond Frank Beunk: Geologie van Zweden
 • 22 oktober – Excursie naar de groeve in Beckum Duitsland
 • 30 oktober – Gea kids
 • 6 november – Excursie naar de carboongroeve de Piesberg bij Osnabruck, Duitsland
 • 18 november – Kringavond Leo Engelen: Mineralen zoeken in noord Spanje
 • 16 december – Kringavond Ernst Burke: Lapis Lazuli, 9000 jaar siersteen en pigment
 • 20 januari – Jaarvergadering, kwis en verloting
 • 17 februari – Kringavond met lezing van Johan Vellekoop, onderwerp nog te bepalen
 • 17 maart – Kringavond
 • 21 april – Kringavond
 • 19 mei – Kringavond

Excursie Beckum 22 oktober 2016

Op zaterdag 22 oktober gaan we weer naar de groeve Beckum in Duitsland
Er is echter 1 probleem er mogen per keer maar 20 personen in de groeve.

Er hebben zich voor die dag al 5 personen opgegeven bij de groeve, zo blijven er voor ons maar 15 plaatsen over.
We nemen deze keer geen kinderen mee.
We plannen het volgende jaar weer een bezoek voor andere personen.

De opgave moet voor 1 oktober bij mij binnen zijn op email h-tap@home.nl.

In dit geval geld wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Gea kids 30 oktober 2016

Beste Gea-kids,

Na het grote succes van maart gaan we op 30 oktober weer een leuke dag organiseren.
Deze keer geen middag, maar een hele dag. Zoals we al eerder hebben gezegd gaat het deze keer over de ijstijden.
Hoe gaat de dag eruit zien?

We beginnen om 10.00 uur, Koos gaat dan een verhaal vertellen over de ijstijden en daarna gaan we zelf aan het werk. We gaan grondboringen doen op het terrein van het Hunebedcentrum om te zoeken naar sporen van de ijstijden in de bodem. Zijn jullie ook zo benieuwd wat we gaan vinden?

Daar worden we natuurlijk moe van en daarom gaan we samen lunchen. Na de lunch gaan we naar het Hunebedcentrum om eens te bekijken hoe de mensen in die tijd leefden.
We denken dat de dag zo ongeveer om half vier afgelopen is.
Natuurlijk mogen ouders of opa en oma er de hele dag bij zijn.
Lijkt deze dag je leuk geef je dan op voor 15 oktober, we verheugen ons op je komst.

Tot dan, Koos en Jannette.

P.S. Neem je wel laarzen en een regenjas mee als het slecht weer is?

Beste ouders en grootouders van onze GEA kids,

Op zondag 30 oktober hebben we weer een bijeenkomst van onze GEA kids wederom bij het Hunebedcentrum.
Deze keer is het geen middag, maar een hele dag.
We beginnen om 10.00 uur en de dag eindigt om ongeveer 15.30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:
Een verhaal over ijstijden en hoe de Hondsrug is ontstaan.

 • Grondboringen om te kijken of we de sporen van de ijstijd kunnen ontdekken.
 • Een gezamenlijke lunch.
 • Een bezoek aan het Hunebedcentrum.

Om de organisatie soepel te laten verlopen willen we graag vooraf weten wie er komen; welke kinderen en welke ouders/grootouders.
Niet meer dan 2 volwassenen per gezin

Aanmelden uiterlijk 15 oktober bij Koos en Jannette Tap:  h-tap@home.nl

Excursie naar de Piesberg op 6 november

Op zondag 6 november gaan we naar de Piesberg bij Osnabruck, een carboongroeve waar mooie plantenfossielen te vinden zijn..

Ook deze opgave moet voor 1 oktober bij mij binnen zijn op email h-tap@home.nl.

Hier mogen ongeveer 35 personen mee naar toe.
We gaan naar een ander deel van de groeve dan waar we normaal zitten.
Hier mogen wel kinderen mee naar toe.

Gea Drenthe sticker

Eric van IJsseldijk heeft Gea Drenthe stickers beschikbaar gesteld. Op de volgende kringavond, 14 oktober, zijn deze voor 1 euro per stuk te koop.

De opbrengst is voor de kring.

Websites

De laatste informatie en nieuws kunt u steeds vinden op onze website: https://gea-drenthe.nl
Alle informatie in deze nieuwsbrief is ook al verschenen als losse berichten op deze website

Ook op facebook zijn we aanwezig
facebook: https://www.facebook.com/GEA.Drenthe

Foto’s van excursies en dergelijke zijn te vinden op onze foto website flickr: https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/

Hunebedcentrum Borger Lezingen cyclus 2016/2017

Wat zit er onder onze voeten
Van Aardkern tot Aardoppervlakte

De Nederlandse Geologische Vereniging ( NGV) heeft in samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger de afgelopen jaren een aantal succesvolle lezingenseries over geologische onderwerpen georganiseerd.  Dat gaan we ook dit jaar weer doen.

Voor het seizoen 2016/2017 hebben we als onderwerp gekozen “WAT ZIT ER ONDER ONZE VOETEN – VAN AARDKERN TOT AARDOPPERVLAKTE “. We beginnen ons verhaal met een overzicht van de gesteenten en mineralen in de kern, mantel en diepe aardkorst om vervolgens de gesteenten van de bovenste 10 km van de aardkorst en hun geologische geschiedenis in meer detail te bespreken.

Door plaat tektonische bewegingen heeft Nederland zich door de loop van de tijd over een groot deel van de aardbol bewogen, van diep op het zuidelijk halfrond in het Paleozoïcum via de evenaar tot hoog op het noordelijk halfrond in het hier en nu. Gedurende deze zwerftocht heeft Nederland veel verschillende landschappen gekend, variërend van zeeën met koraalriffen, tropische regenwouden, sahara-achtige woestijnen, bergstreken bedekt met bossen en meren, tot een landschap van toendra’s en gletsjers.

Het leek ons interessant om in een serie van weer vijf lezingen deze geschiedenis uit de doeken te doen zodat u zich een beeld kunt vormen van wat zich onder uw voeten bevindt en hoe dat zo gekomen is.

De lezingen worden gehouden op zondagen in het Hunebedcentrum in Borger en beginnen om 14.00 uur. U kunt zich opgeven via e-mail: hwolters@hunebedcentrum.nl

De entree voor de lezingen is 5 euro per lezing, dat is inclusief een kop koffie of thee.

De onderwerpen die aan bod komen zijn de volgende:

 • Zondag 30 oktober 2016; Aardkern en Mantel; samenstelling, mineralen, wat weten we wel/niet, etc.; Spreker Prof. Wim Spakman, UU
 • Zondag 20 november 2016; Structurele geologie van de Nederlandse ondergrond; breuken, plooien, horsten en slenken, invloed Caledonische, Hercynische en Alpine orogenesen; Spreker Prof. Jan de Jager, UU
 • Zondag 11 december 2016; Nederland in het Palaeozoicum; sedimentologie, klimaat, flora en fauna; Spreker Dr. Daan de Hartog Jager, NAM BV
 • Zondag 15 januari 2017; Nederland in het Mesozoicum en Tertiair; sedimentologie, klimaat, flora en fauna; Spreker Dr. John Jagt, Nat Hist. Museum, Maastricht
 • Zondag 12 februari 2017; Nederland in het Kwartair; Pleistoceen en Holoceen, ijstijden, sedimenten, kustvorming, etc.; Spreker, Dr. Wim de Gans, TNO, Utrecht