Stichting Geologische Aktiviteiten
Kring Drenthe

Secretariaat:
J.F. Otten
Iepenlaan 13
9401 LS Assen
tel: 0592-353229
e-mail: secretaris@gea-drenthe.nl
internet: https://gea-drenthe.nl
Rekeningnr. NL08INGB0003452494 Stichting GEA Kring Drenthe

Nieuwsbrief mei 2015

Kringavond 22 mei

IJsland, land van vuur en ijs, een lezing door Jacob Otten

& Ledenavond

De laatste kringavond voor de zomer zal weer een ledenavond zijn. We willen graag dat de leden, jullie dus, de avond vullen.

We willen de gelegenheid aan jullie geven om ons iets te vertellen of te laten zien: een groeve die jullie bezocht hebben, een interessant museum, bijzondere geologie, een hobby… alles wat maar met onze hobby te maken heeft.
Als je alleen wat foto’s wil laten zien is dat ook prima, je hoeft er geen heel verhaal van te maken.

Laat het even aan mij weten als je een verhaal wil vertellen

De avond zal echter beginnen met een lezing door Jacob Otten over IJsland. Een land met prachtige landschappen dat daarnaast vooral ook voor geologen ontzettend interessant is omdat hier zoveel geologische processen te zien zijn.

Verzoek

Komende zomer staan we weer op de oertijdmarkt in Borger.

Voor de grabbelton en de verkoop hebben we mineralen, fossielen en stenen nodig. Kijk even in uw verzameling of u materiaal hebt dat u wel kwijt wil en neem het op de kringavond mee voor Koos Tap die al het materiaal verzameld.

We zoeken wel materiaal dat aantrekkelijk is voor de bezoekers: dus materiaal waaraan door leken duidelijk te zien is dat het “iets bijzonders is”, bijvoorbeeld kristallen of fossielen.

Programma voor 2014/2015

14 mei – 17 mei 2015Hemelvaartexcursie naar België
22 mei 2015Kringavond,Verhalen van leden. Onder andere een lezing over IJsland. Datum onder voorbehoud
2 augustus 2015Oertijdmarkt in Borger

Stenen kunnen groeien…? – een artikel van Harry Huisman

Natuurlijk kunnen ze dat niet. Zwerfkeien zijn van keiharde steen, hoe kunnen die in zand groeien? Toch is het nog niet lang geleden dat men daar anders over dacht. Veel mensen, zeker op het platteland, waren er van overtuigd dat stenen in de bodem groeiden. Ook nu nog zijn er – voornamelijk ouderen – die dit geloven.

Dat keien in de bodem groeiden, daar kun je lang over praten. Vroeger wist men het zeker, dat deden ze.

Het geloof dat stenen in de bodem groeiden kwam omdat boeren bij het ploegen stenen tegen kwamen die er eerder niet waren. Boeren kenden de eigenaardigheden van hun akkerland maar al te goed; plaatsen waar het gewas minder goed groeide, plekken die langer nat bleven, maar ook wist men precies aan te geven waar veel stenen in de bodem voorkwamen. En op die plaatsen groeiden keien.

Bij het omwerken en/of ploegen van akkers en tuingrond kwamen ieder jaar opnieuw stenen te voorschijn. Het kon niet anders, die moesten ter plaatse gegroeid zijn.

Als men er tijd voor had dan verwijderden boeren de grotere stenen van de akker. Beter kwijt dan rijk zal men gedacht hebben. men had er last van bij het ploegen, oogsten en maaien. Het vreemde was dat men bij het ploegen in het voorjaar telkens weer op keien stootte die er eerder niet waren. En iets dat er eerder niet was maar nu opeens wel, dat moest op groeien wijzen. Hier komt nog bij dat men bij het ontginnen en afplaggen van de heide heel vaak keien vond die omgeven waren met kleine worteltjes, die met moeite van de steen te verwijderen waren. Bij grote keien zag men dit ook en zelfs dat de wortels daar vaak langer en dikker waren. Dit beeld klopte helemaal met wat men geloofde.

Zwerfsteen met wortels. Noord Laren