GEA Kring Drenthe
Secretariaat:
J.F. Otten
Iepenlaan 13
9401 LS Assen
tel: 0592-353229
e-mail: secretaris@gea-drenthe.nl
internet: https://gea-drenthe.nl
facebook: https://www.facebook.com/GEA.Drenthe
flickr: https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/
Rekeningnr. NL08INGB0003452494

Nieuwsbrief Januari 2017

Jaarvergadering 20 januari 2017

Omdat het de eerste avond van het jaar is zal het weer het karakter van een jaarvergadering hebben; er zal dus een verslag van de secretaris en de penningmeester en de kas commissie zijn.

Daarnaast zijn er een aantal bestuurlijke veranderingen:

 • Onze voorzitter Bé Salomons zal het bestuur verlaten, hij draagt het voorzitterschap over aan Willem Swart.
 • Willem Mink legt zijn functie als penningmeester neer, maar blijft wel lid van het bestuur. Leen van Duijn wordt de nieuwe penningmeester.
https://gea-drenthe.nl/wp/wp-content/uploads/2017/01/jaarvergadering-604x270.png
Na het vergadergedeelte is er tijd voor vermaak:
Koos Tap heeft weer de traditionele, fameuze geologische kwis gemaakt
Ook is er een verloting van geologisch materiaal zoals mineralen fossielen en geologische boeken. Hiervoor willen we graag inbreng van materiaal door u.
De kringavonden worden gehouden in de kantine van het AOC Terra-college aan de Noordbargerstraat 75 in Emmen.

De zaal  is open vanaf 19:30, de kringavond begint om 20:00

Verzoek tot betalen donatie 2017

Voor het jaar 2017 is de donatie vastgesteld op €48, dit is als volgt samengesteld:

 • Kring Drenthe donatie van €18
 • Stichting Gea donatie €30

We verzoeken jullie het bedrag van  €48  zo spoedig mogelijk over te maken op:
IBAN nummer: NL08 INGB 0003 4524 94. T.N.V.  Penn Kring Drenthe van Stg GEA
Graag onder vermelding van de naam van het kringlid waarvoor betaald wordt.

Een aantal leden heeft al betaald, maar het bedrag van vorig jaar overgemaakt dat iets lager ligt. Controleer dit alstublieft en maak het resterende bedrag ook over.

Geologisch weekeind Natuurmuseum in Leeuwarden 21 en 22 februari

De GEA kring Fryslân organiseert in samenwerking met het Natuurmuseum Fryslân weer een geologisch weekend. Dat gebeurt op 21 en 22 januari 2017 in het Natuurmuseum Fryslân aan het Schoenmakersperk 2 in Leeuwarden.

Gea Drenthe zal hier ook aanwezig zijn.

Dat gebeurt op 21 en 22 januari 2017 in het Natuurmuseum Fryslân aan het Schoenmakersperk 2 in Leeuwarden. Het museum is open van 11:00 tot 17:00

Het hoofdthema van het Geologisch weekend op 21 en 22 januari 2017 is Mineralen. We stellen de mineralen in allerlei kleuren, kristalvormen tentoon.

En er is een “dark room” met fluoriserende mineralen: onder ultraviolet licht blijken de meest onooglijke stenen prachtig gekleurde mineralen te bevatten.
Ook bijzondere mineralen zoals edelstenen en ertsen zijn te zien. Een edelsteenkundige laat het verschil tussen nep en echte edelstenen zien.

Dit weekend is niet alleen interessant voor volwassenen, ook kinderen kunnen uitgebreid aan hun trekken komen. Zo kunnen zij mineralen en fossielen uit gips hakken Ook is er een grabbelton en een draaiend rad met allerlei leuke cadeautjes. Er is een aparte speelhoek waar papieren kristallen in elkaar geknutseld kunnen worden gedaan en of hebt u liever een eetbaar kristal van tumtum?https://gea-drenthe.nl/wp/wp-content/uploads/2017/01/Geologisch-weekeind-Natuurmuseum-Frysl%C3%A2n.jpg

Gea kids 19 maart 2017

Hallo Geakids,

Op zondagmiddag 19 maart is er al weer een middag voor jullie.

Het onderwerp zal deze keer zand zijn..

Misschien denk je zand? Dat zit toch in de zandbak of zie je aan het strand, maar over zand kun je hele leuke dingen vertellen.

Jullie hebben in oktober al grondboringen gedaan en gezien dat de kleuren al verschillen, maar er is nog veel meer te zien en te voelen aan zand.

Soms is zand allemaal hele kleine edelstenen of hele kleine stukjes schelp.
Eigenlijk kunnen we niet eens zonder zand.

Koos gaat jullie daar alles over vertellen. We hebben weer leuke doe-dingen georganiseerd, dus laat je verrassen

https://gea-drenthe.nl/wp/wp-content/uploads/2016/12/Sand_from_Marine_dAlbo_Corsica_France-300x225.jpg

We beginnen om 13.30 uur.

Zoals altijd zijn Opa’s en Oma’s, Papa’s en Mama’s weer van harte welkom. Zoals altijd is deze middag gratis. We vinden het wel prettig als je je even opgeeft zodat we weten hoeveel kinderen er komen i.v.m. de doe-dingen.

We verheugen ons er al op, jullie ook?

Tot dan, Koos en Jannette Tap

Aanmelden bij:

excursie@gea-drenthe.nl

0524 525 218

Excursie naar calcietgroeve Hohenlimburg 2 april 2017

Zondag 2 april is er een excursie gepland naar de groeve Hohenlimburg. Deze calcietgroeve hebben we vaker bezocht en levert altijd goede vondsten op.
Zoals gewoonlijk gaan we weer met de eigen auto naar de groeve.

Wie mee wilt moet zich opgeven voor 1 maart.

Er kunnen maar 30 personen mee (dit heeft met de verzekering van de groeve te maken), dus wacht niet te lang met de aanmelding.
Vol is vol.

Aanmelden bij:

Koos Tap

excursie@gea-drenthe.nl

0524 525 218

Het adres is:

Oegerstraβe 39
58119 Hagen

De coördinaten zijn:

N 51°20´52.13˝
O 07°34´49.09˝

Programma voor 2016

 • 20 januari – Jaarvergadering, kwis en verloting
 • 21/22 januari – Geologisch weekeind in het natuurmuseum Fryslan in Leeuwarden
 • 17 februari – Kringavond Johan Vellekoop, “Klimaat en milieuvernaderingen op de Krijt-Paleogeengrens; Wat deed de dinosauriers de das om?”
 • 17 maart – Kringavond, Kristian Egberts van Minerals Foundation over zelf mineralen zoeken
 • 2 april – Excursie naar Hohenlimburg
 • 21 april – Kringavond, Koos Tap over de geologie van de Harz
 • 19 mei – Kringavond
 • 25-28 mei – Hemelvaartexcursie naar de Harz
 • 6 augustus – Oertijdmarkt in Borger

Hunebedcentrum Borger Lezingen cyclus 2016/2017

Wat zit er onder onze voeten
Van Aardkern tot Aardoppervlakte

De Nederlandse Geologische Vereniging ( NGV) heeft in samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger een lezingserie georganiseerd.

Het onderwerp is “WAT ZIT ER ONDER ONZE VOETEN – VAN AARDKERN TOT AARDOPPERVLAKTE “.

De lezingen worden gehouden op zondagen in het Hunebedcentrum in Borger en beginnen om 14.00 uur. U kunt zich opgeven via e-mail: hwolters@hunebedcentrum.nl

De entree voor de lezingen is 5 euro per lezing, dat is inclusief een kop koffie of thee.

De onderwerpen die aan bod komen zijn de volgende:

 • Zondag 12 februari 2017; Nederland in het Kwartair; Pleistoceen en Holoceen, ijstijden, sedimenten, kustvorming, etc.; Spreker, Dr. Wim de Gans, TNO, Utrecht

Uit het archief: een krantenbericht over S. Loman

Onze oud-voorzitter S. Loman was al lang voor de oprichting van kring Drenthe in 1970 actief bezig met geologie zoals blijkt uit onderstaande krantenartikel uit de Emmer courant van 19 februari 1958.
Een mooi portret van belangrijk persoon uit onze kringgeschiedenis
https://gea-drenthe.nl/wp/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-08-0002.jpg

Artikel Emmer courant 19 februari 1958

Landbouwer uit Eeserveen is amateur-geoloog

Landbouwer S. Loman (48) uit Eeserveen heeft vele hobby’s. Maar zij hebben één ding gemeen: zij hebben iets te maken met het verleden en zij houden verband met de gesteldheid van de aardbodem. Vooral dat eerste heeft de zeer bijzondere aandacht van de landbouwer uit Eeserveen, een dorpje ten noorden van Schoonoord. En dat heeft een reden.

Ruim veertig jaren geleden kreeg hij te maken met deze hobby: stenen verzamelen. Als leerling van de lagere school in Veendam luisterde hij met graagte naar de onderwijzer, die vertelde over geschiedenis, en aardrijkskunde.
Sinds zijn prille jeugdjaren heeft de geologie hem niet meer los gelaten.
De oude geschiedenissen van Batavieren en Germanen, van oude Saksische en Friese volksstammen zijn hem tot  in zijn vingertoppen gaan boeien. De overblijfselen van de cultuur van deze mensen waren voor hem een levende materie, waaruit boekdelen spraken.
Zijn geboortegrond kon hem niet voldoende aan die materialen helpen, die hij zich wenste. Daarom was hij blij toe, dat hij zich later in een stenenland bij uitstek kon vestigen: Drente. Aanvankelijk beperkte de heer Loman zijn liefhebberij tot het zoeken van fossielen. Naderhand echter is hem duidelijk geworden, dat fossielen en de stenen, die hij zocht, van geheel andere oorsprong waren. Avond aan avond verdiepte hij zich in allerhande boeken over geologie, over literatuur, die zijn zucht naar de oudheid kon bevredigen.
https://gea-drenthe.nl/wp/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-08-0007.jpg

S. Loman, foto uit Emmer courant 19 februari 1958

https://gea-drenthe.nl/wp/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-08-0003.jpg

Collectie S. Loman, foto uit Emmer courant 19 februari 1958

STENEN, SCHELPEN, MUNTEN

Zo verschaft de heer Loman zichzelf een schat van gegevens. Mede op aandrang van de toenmalige leider van de volkshogeschool ”0vercingel” te Havelte, de heer v. d. Kleij, zette de landbouwer zijn studie voort en ging hij zich specialiseren op de “kristallijn”. Kristallijn is een bepaald soort gesteente. Voor wie zich ervoor interesseert, een kristallijn is een gesteente, dat bestaat uit onbegrensde mineraal-individuen, Kristallijnen namelijk zijn die minerale stoffen van welke de moleculen een bepaalde en regelmatige rangschikking vertonen. Er is dus een regelmatig grensvlak. Maar goed. Die kristallijnen dus hadden de aandacht van de heer Loman.

En geen klein beetje ook.

“Hoeveel stenen hebt u reeds verzameld?” vroegen wij.
“Dat is moeilijk te zeggen; Enkele duizenden ongeveer”.
“Hoelang bent u hiermee bezig?”
“Ongeveer vijftien jaar geleden begon ik met deze verzameling”.

Hij noemt alle stenen hij de naam. Zonder uitzondering. Op de zolder van zijn boerderij heeft de heer Loman een klein museum ingericht. Langs de wanden liggen de vele stenen hoog opgestapeld op de planken, ingedeeld naar de hoofdgroepen: dieptegesteente, ganggesteente, overgangsgesteente, uitvloeiingsgesteente en sedimentgesteente.
Elke steen heeft de amateur-geoIoog iets te zeggen. Vandaar dat hij probeert de herkomst te ontdekken van deze stenen. En om de herkomst te kunnen vinden dient men tevens op de hoogte te zijn van de levensgewoonten en -omstandigheden van de eerste bewoners van ons land.

En ook dit is voor de heer Loman allemaal bekend terrein. Met zes anderen in de provincie Drente beoefent hij deze hobby in georganiseerd verband. Hij is een van de zes leden van de afdeling Drente van de Nederlandse Geologische Vereniging. De activiteiten van deze vereniging zijn niet zo erg veel omvattend: enkele keren per jaar een excursie naar een terrein, waar men ontgint. Op een van deze excursies heeft de heer Loman een bijzondere steen gevonden, een hyolithes-zandsteen.
“Een museumstuk. Om tegen te knipogen”, lachte de heer Loman. ”Er zijn wel meer stenen van dit soort in ons land, maar geen enkele die zo fraai van exterieur is als deze”.

De landbouwer – amateur geoloog heeft nog meer bijzonderheden op zijn zoldervertrek. Een verzameling schelpen en een serie munten van zeer oude datum, terwijl er verder een klein aantal dieren op sterk water wordt
bewaard.
Er is nog een hobby, die het vermelden waard is: het kweken van aardappelrassen. Dezer dagen heeft de heer Loman een nieuw – nog naamloos – aardappelras uitgevonden, dat immuun is voor aardappelmoeheid.
“En daar zit men in Drente om te schreuwen”, zei de heer Loman.
Een fraai succes voor deze landbouwer.

Openluchtmuseum “Ellert en Brammert”

Een deel van de stenenverzameling van de heer S. Loman zal een plaats krijgen in het openluchtmuseum ”Ellert en Brammert” te Schoonoord.
Toeristen en vakantiegangers zullen dan de verzameling van deze amateur geoloog kunnen bewonderen.

Gebouwtje in het Openluchtmuseum “Ellert en Brammert” waar S. Loman zijn collectie tentoonstelde, later is dit door blikseminslag afgebrand. – See more at: https://gea-drenthe.nl/uit-het-archief-krantenbericht-over-s-loman.html#sthash.Z6sJMpYT.dpuf

https://gea-drenthe.nl/wp/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-08-0004.jpg

Gebouwtje in het Openluchtmuseum “Ellert en Brammert” waar S. Loman zijn collectie tentoonstelde, later is dit door blikseminslag afgebrand