Gea Logo transparant

Secretariaat:
J.F. Otten
Iepenlaan 13
9401 LS Assen
0592-353229
secretaris@gea-drenthe.nl
https://gea-drenthe.nl
https://www.facebook.com/GEA.Drenthe
https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/
Rekening: NL08INGB0003452494
KvK nr: 93011326

Gea Drenthe nieuwsbrief januari 2023

Kringnieuws

Kringavond 20 januari

Logo Jaarvergadering

Jaarvergadering met kwis en verloting

Vrijdag 20 januari is de eerste kringavond van Gea Drenthe in 2023.

Zoals altijd in januari hebben we dan een jaarvergadering.
Naast dit serieuze gedeelte is er echter ook weer ruimte voor de roemruchte geologie kwis. Volgens Harry zitten er dit jaar weer een paar lastige vragen in waar het voor iedereen wel weer gokken zal worden.

We eindigen de avond met een verloting van geologisch materiaal.

Voor deze verloting vragen we weer om jullie inbreng: fossielen, mineralen, gesteenten en ander geologisch gerelateerd materiaal is welkom.
We hebben al aardig wat materiaal van oud voorzitter Bé Salomons gekregen voor de verloting, maar we kunnen altijd nog meer gebruiken.

Programma jaarvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de penningmeester
 3. Verslag van de kascommissie: Harry Woltman en Arjen Woltman
  Vaststellen nieuwe kascommissie
 4. Verslag van de secretaris
 5. Toelichting op het fusieproces door een vertegenwoordiger van het stichtingbestuur
 6. Geologische kwis door Harrie Wolters
 7. Pauze met verkoop van loten
 8. Uitslag van de kwis
 9. Verloting

Locatie en datum

 • Datum 20 januari 2023
 • Tijd: 20:00
 • Locatie: Filmzaal van het Hunebedcentrum Borger, Bronnegerstraat 12, Borger

Zie https://gea-drenthe.nl/wie-zijn-we/locatie voor de exacte locatie

Gea Donatie 2023

donatie
Leen van Duijn
Leen van Duijn

Voor wie nog het nog niet gedaan heeft: donatie graag nu overmaken!

Het jaar 2022 is ten einde en en het nieuwe jaar 2023 is begonnen. Dat betekent weer de jaarlijkse klus voor de penningmeester om de donaties te innen.

De Kring Drenthe heeft momenteel een goede kaspositie. Daarom heeft het bestuur besloten om de kringdonatie te handhaven op € 10,- per donateur/gezin. Bovendien heeft het bestuur van de overkoepelende landelijke Stichting GEA de donatie ook niet verhoogd, voor 2023 bedraagt deze net als vorig jaar € 35,-.

De reguliere donatie voor 2023 blijft zo in totaal € 45,- per donateur/gezin.

Jongeren-donatie              

Het bestuur van de landelijke Stichting GEA heeft de ‘jongeren-donatie’ ingesteld. Deze is bestemd voor jongeren van 15 tot 25 jaar die niet behoren tot een gezin waar de reguliere donatie al van toepassing is.

De jongerendonatie bedraagt voor 2023 € 29,95 per adres (Jongeren-donatie Stichting GEA € 19,95 vermeerderd met donatie Kring Drenthe van € 10,-).

GEA-Kids

Met ingang van 1 juli 2022 zijn de GEA-Kids een zelfstandige werkgroep binnen de Stichting GEA en vallen niet meer onder de Kring Drenthe. De inning van de donatie van de GEA-Kids loopt niet meer via Gea kring Drenthe.

Betaling

Wilt u de genoemde donatie, € 45,- per donateur/gezin of de jongeren-donatie van € 29,95 per adres overmaken op bankrekening nr. NL08INGB0003452494 t.n.v. Penningmeester GEA Kring Drenthe, graag erbij vermelden ‘donatie  2023’ en de naam voor wie u betaalt? Zo mogelijk vóór het einde van 2022.

Tot slot wens ik u allen weer veel plezier met mineralen, fossielen en zwerfstenen in 2023!

Leen van Duijn

penningmeester

Naar boven


Beurzen

Voor het bemannen van beurzen waarop Gea Drenthe aanwezig is vallen we vaak terug op dezelfde groep mensen. We zouden graag zien dat er zich ook wat andere mensen melden die een dagje een stand op een beurs willen bemannen.

Er komen twee beurzen aan waaraan wij willen deelnemen:

 • 25 en 26 februari – Geologisch weekeind in het natuurmuseum in Leeuwarden
 • 30 april – Geomarkt op het landgoed Tenaxx in Wedde

Voor elk van de drie dagen hebben we 2 tot 4 mensen nodig.

Wil je een keer meehelpen? Geef dit dan door aan Jacob Otten: secretaris@gea-drenthe.nl

Naar boven

Overig nieuws

Stenenverzameling Willem en Gé Gunter

Na het overlijden van onze moeder -afgelopen september- zijn Lieneke en ik ons ouderlijk huis aan het leegruimen. Voor de verzameling van ruim 700 zwerfstenen zoeken wij nu een (of meer) liefhebber(s). De met zorg samengestelde collectie bevindt zich in houten kistjes en is voorzien van ‘namen en rugnummers’. Er zijn bijbehorende papieren lijsten waarop vermeld staan o.a. vele soorten graniet, gneis, zandsteen, porfier en allerlei verschillende ‘-ieten’. Dit overzicht is niet helemaal bijgewerkt, maar is -naar ons idee- wel redelijk eenvoudig te completeren. Mocht u interesse hebben in de verzameling dan kunt u deze uiteraard komen bekijken. Hiervoor mag u contact opnemen met mij via telefoon 0591-632960 of e-mail jkgunter@ziggo.nl. Liefhebber(s) meld u, en laat deze mooie verzameling niet verloren gaan!

Met hartelijke groet,

Jaap Gunter

Agenda

9 mei 2024
 • Hemelvaartexcursie naar België

  9 mei 2024 - 12 mei 2024 tijd: 
  Philippeville, 5600 Philippeville, België

  Excursie naar zuid België.
  We bezoeken in ieder geval de groeves van Landelies en Lompret.

  De inschrijving is geopend

   

17 mei 2024
 • Gea kringavond

  17 mei 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Salomon Kroonenberg: Geologie van Suriname

  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

8 juni 2024
 • Fossielenexcursie zuid-Duitsland

  8 juni 2024 - 9 juni 2024 tijd: 
  Gräfenberg, Duitsland

  Zaterdag 8 juni 2024 worden wij verwacht in de Groeve Endress Grafenberg, een beroemdegroeve, bekend om de mooie vondsten. Met name grote groene ammonieten. 
  Omdathet een behoorlijke afstand is, maken wij er een lang weekend van. Er zijnmeerdere groeves, die we gaan bezoeken. Zondag  o.a. naar de Groeve Buttenheim,.