Gea Logo transparant

Secretariaat:
J.F. Otten
Iepenlaan 13
9401 LS Assen
0592-353229
secretaris@gea-drenthe.nl
https://gea-drenthe.nl
https://www.facebook.com/GEA.Drenthe
https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/
Rekening: NL08INGB0003452494
KvK nr: 93011326

Gea Drenthe nieuwsbrief

December 2022

Calciet - Kazachstan
Calciet – Kazachstan

Het bestuur wenst jullie allemaal een gelukkig 2023 toe

In deze nieuwsbrief:

 1. Kringavond 16 december – Lezing over Ecuador en de Andes
 2. Donatie 2023, graag nu betalen
 3. Gebruik van zwerfstenen in de prehistorie
 4. Agenda
Kringnieuws

Kringavond 16 december

Clarinus Nauta in Ecuador
Clarinus Nauta in Ecuador

Ecuador en de Andes, een lezing door Clarinus Nauta

Ecuador een land in Zuid-Amerika. Een land met vele gezichten. Vulkanen met gletsjers en aardbevingen; tropisch regenwoud en enorme bananenplantages; diep gewortelde corruptie en vriendelijke bevolking; groeiend ecologisch bewustzijn en grootschalige ontbossing; apen, orchideeën en kolibries. Er is heel veel te zien en te beleven.

In zijn lezing laat Clarinus beelden zien van Ecuador.  Eerst komen beelden voorbij van Ecuador met betrekking tot het fysisch en sociaal milieu. De afbeeldingen zijn  geordend naar de hoofdindeling van Ecuador namelijk de Costa (Kust), de Sierra (Andes)  en de Oriënt ( oostelijke hellingen Andes en het tropisch regenwoud) Een groot deel van de lezing gaat over het plaatselijk voorkomen van vulkanisme in Zuid-Amerika; de verklaring van de hoogte van de Andes en de breedte van de Andes.

Seafloor spreading, verschillende vormen van subductie, de rol van neerslag en sedimentatie komen bij het zoeken naar de verklaring aan bod.

Wie is Clarinus Nauta

In 2017 uitgeroepen tot de Aardrijkskundedocent van Nederland. Ook in 2017 met pensioen gegaan en eind 2017 Ecuador en Chili bezocht. Gefascineerd geraakt door de enorme omvang van de Andes. In febr. 2020 opnieuw Ecuador bezocht.  Op 7 april 2018 op de ALV van de NGV benoemd tot voorzitter.  Hij heeft deze lezing over Ecuador gemaakt voor groepen Aardrijkskunde docenten en voor de afdelingen van de NGV enof de GEA kringen

Wat, Waar en wanneer

Gea Donatie 2023

donatie
Leen van Duijn
Leen van Duijn

Donatie nu graag overmaken!

Het jaar 2022 loopt ten einde en dan komt het nieuwe jaar 2023 naderbij. Dat betekent weer de jaarlijkse klus voor de penningmeester om de donaties te innen.

De Kring Drenthe heeft momenteel een goede kaspositie. Daarom heeft het bestuur besloten om de kringdonatie te handhaven op € 10,- per donateur/gezin. Bovendien heeft het bestuur van de overkoepelende landelijke Stichting GEA de donatie ook niet verhoogd, voor 2023 bedraagt deze net als vorig jaar € 35,-.

De reguliere donatie voor 2023 blijft zo in totaal € 45,- per donateur/gezin.

Jongeren-donatie              

Het bestuur van de landelijke Stichting GEA heeft de ‘jongeren-donatie’ ingesteld. Deze is bestemd voor jongeren van 15 tot 25 jaar die niet behoren tot een gezin waar de reguliere donatie al van toepassing is.

De jongerendonatie bedraagt voor 2023 € 29,95 per adres (Jongeren-donatie Stichting GEA € 19,95 vermeerderd met donatie Kring Drenthe van € 10,-).

GEA-Kids

Met ingang van 1 juli 2022 zijn de GEA-Kids een zelfstandige werkgroep binnen de Stichting GEA en vallen niet meer onder de Kring Drenthe. De inning van de donatie van de GEA-Kids loopt niet meer via Gea kring Drenthe.

Betaling

Wilt u de genoemde donatie, € 45,- per donateur/gezin of de jongeren-donatie van € 29,95 per adres overmaken op bankrekening nr. NL08INGB0003452494 t.n.v. Penningmeester GEA Kring Drenthe, graag erbij vermelden ‘donatie  2023’ en de naam voor wie u betaalt? Zo mogelijk vóór het einde van 2022.

Tot slot wens ik u allen goede feestdagen en hopelijk weer veel plezier met mineralen, fossielen en zwerfstenen in 2023!

Leen van Duijn

penningmeester

Naar boven

Overig nieuws

Gebruik van zwerfstenen in de prehistorie

Raatakkers
Raatakkers

Het laatste deel over het gebruik van zwerfstenen is geschreven door Harry Huisman. Deel 21 gaat over de ijzertijd.

Klik hier Alle 20 hoofdstukken van de serie “het gebruik van stenen in de prehistorie” is nu te vinden in een eigen categorie. Zie hier

De hele serie is zeer de moeite waard om te lezen, maar trek er wel voldoende tijd voor uit: Harry heeft een grote hoeveelheid zeer lezenswaardige tekst geproduceerd.

Agenda

9 mei 2024
 • Hemelvaartexcursie naar België

  9 mei 2024 - 12 mei 2024 tijd: 
  Philippeville, 5600 Philippeville, België

  Excursie naar zuid België.
  We bezoeken in ieder geval de groeves van Landelies en Lompret.

  De inschrijving is geopend

   

17 mei 2024
 • Gea kringavond

  17 mei 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Salomon Kroonenberg: Geologie van Suriname

  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

8 juni 2024
 • Fossielenexcursie zuid-Duitsland

  8 juni 2024 - 9 juni 2024 tijd: 
  Gräfenberg, Duitsland

  Zaterdag 8 juni 2024 worden wij verwacht in de Groeve Endress Grafenberg, een beroemdegroeve, bekend om de mooie vondsten. Met name grote groene ammonieten. 
  Omdathet een behoorlijke afstand is, maken wij er een lang weekend van. Er zijnmeerdere groeves, die we gaan bezoeken. Zondag  o.a. naar de Groeve Buttenheim,.