Gea Drenthe nieuwsbrief

December 2022

Calciet - Kazachstan
Calciet – Kazachstan

Het bestuur wenst jullie allemaal een gelukkig 2023 toe

In deze nieuwsbrief:

 1. Kringavond 16 december – Lezing over Ecuador en de Andes
 2. Donatie 2023, graag nu betalen
 3. Gebruik van zwerfstenen in de prehistorie
 4. Agenda

Kringnieuws

Kringavond 16 december

Clarinus Nauta in Ecuador
Clarinus Nauta in Ecuador

Ecuador en de Andes, een lezing door Clarinus Nauta

Ecuador een land in Zuid-Amerika. Een land met vele gezichten. Vulkanen met gletsjers en aardbevingen; tropisch regenwoud en enorme bananenplantages; diep gewortelde corruptie en vriendelijke bevolking; groeiend ecologisch bewustzijn en grootschalige ontbossing; apen, orchideeën en kolibries. Er is heel veel te zien en te beleven.

In zijn lezing laat Clarinus beelden zien van Ecuador.  Eerst komen beelden voorbij van Ecuador met betrekking tot het fysisch en sociaal milieu. De afbeeldingen zijn  geordend naar de hoofdindeling van Ecuador namelijk de Costa (Kust), de Sierra (Andes)  en de Oriënt ( oostelijke hellingen Andes en het tropisch regenwoud) Een groot deel van de lezing gaat over het plaatselijk voorkomen van vulkanisme in Zuid-Amerika; de verklaring van de hoogte van de Andes en de breedte van de Andes.

Seafloor spreading, verschillende vormen van subductie, de rol van neerslag en sedimentatie komen bij het zoeken naar de verklaring aan bod.

Wie is Clarinus Nauta

In 2017 uitgeroepen tot de Aardrijkskundedocent van Nederland. Ook in 2017 met pensioen gegaan en eind 2017 Ecuador en Chili bezocht. Gefascineerd geraakt door de enorme omvang van de Andes. In febr. 2020 opnieuw Ecuador bezocht.  Op 7 april 2018 op de ALV van de NGV benoemd tot voorzitter.  Hij heeft deze lezing over Ecuador gemaakt voor groepen Aardrijkskunde docenten en voor de afdelingen van de NGV enof de GEA kringen

Wat, Waar en wanneer

Gea Donatie 2023

donatie
Leen van Duijn
Leen van Duijn

Donatie nu graag overmaken!

Het jaar 2022 loopt ten einde en dan komt het nieuwe jaar 2023 naderbij. Dat betekent weer de jaarlijkse klus voor de penningmeester om de donaties te innen.

De Kring Drenthe heeft momenteel een goede kaspositie. Daarom heeft het bestuur besloten om de kringdonatie te handhaven op € 10,- per donateur/gezin. Bovendien heeft het bestuur van de overkoepelende landelijke Stichting GEA de donatie ook niet verhoogd, voor 2023 bedraagt deze net als vorig jaar € 35,-.

De reguliere donatie voor 2023 blijft zo in totaal € 45,- per donateur/gezin.

Jongeren-donatie              

Het bestuur van de landelijke Stichting GEA heeft de ‘jongeren-donatie’ ingesteld. Deze is bestemd voor jongeren van 15 tot 25 jaar die niet behoren tot een gezin waar de reguliere donatie al van toepassing is.

De jongerendonatie bedraagt voor 2023 € 29,95 per adres (Jongeren-donatie Stichting GEA € 19,95 vermeerderd met donatie Kring Drenthe van € 10,-).

GEA-Kids

Met ingang van 1 juli 2022 zijn de GEA-Kids een zelfstandige werkgroep binnen de Stichting GEA en vallen niet meer onder de Kring Drenthe. De inning van de donatie van de GEA-Kids loopt niet meer via Gea kring Drenthe.

Betaling

Wilt u de genoemde donatie, € 45,- per donateur/gezin of de jongeren-donatie van € 29,95 per adres overmaken op bankrekening nr. NL08INGB0003452494 t.n.v. Penningmeester GEA Kring Drenthe, graag erbij vermelden ‘donatie  2023’ en de naam voor wie u betaalt? Zo mogelijk vóór het einde van 2022.

Tot slot wens ik u allen goede feestdagen en hopelijk weer veel plezier met mineralen, fossielen en zwerfstenen in 2023!

Leen van Duijn

penningmeester

Naar boven

Overig nieuws

Gebruik van zwerfstenen in de prehistorie

Raatakkers
Raatakkers

Het laatste deel over het gebruik van zwerfstenen is geschreven door Harry Huisman. Deel 21 gaat over de ijzertijd.

Klik hier Alle 20 hoofdstukken van de serie “het gebruik van stenen in de prehistorie” is nu te vinden in een eigen categorie. Zie hier

De hele serie is zeer de moeite waard om te lezen, maar trek er wel voldoende tijd voor uit: Harry heeft een grote hoeveelheid zeer lezenswaardige tekst geproduceerd.

Agenda

13 oktober 2023
 • Gea kringavond

  13 oktober 2023 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Bart de Weerd: Mineralen uit de Lengenbach groeve


  Deze lezing geeft een indruk van flora en faunain het Binntal,  ik vertel iets over het ontstaan van de Alpen entenslotte laat ik een groot aantal foto's zien van mineralen welke in de groevevoorkomen
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

10 november 2023
 • Gea kringavond

  10 november 2023 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Piet van Kalmthout: Serifos - verboden mineralen


  Serifos is een eiland in de Egeïsche Zee, hemelsbreediets meer dan 100 km ten zuid-oosten van Athene gelegen.

  Het eiland was zeer rijk aan ijzererts. Vooral in deeerste helft van de 20e eeuw werd het uitbundig gedolven. Overalzijn de restanten van de mijnbouw zichtbaar waardoor het eiland er momenteelals een gatenkaas uitziet op de plekken waar de toeristen nauwelijks komen.

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

15 december 2023
 • Gea kringavond

  15 december 2023 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Belazeriet of niet? een lezing door Rolf Egberink

  Er worden veel edelstenen, mineralen en gesteenten verkocht onder allerlei commerciële en fantasienamen. Ook is er veel bewerkt of volledig door de mens gemaakt materiaal op de markt waarvoor misleidende namen gebruikt worden. Inmiddels is het een behoorlijke chaos geworden op het gebied van naamgeving in de wereld van edelstenen en mineralen. Bovendien is het vaak onduidelijk om wat voor steen het nu precies gaat. En is het dan Belazeriet of niet?

  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

19 januari 2024
 • Gea Jaarvergadering

  19 januari 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Programma wordt moet nog vastgesteld worden

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

16 februari 2024
 • Gea kringavond

  16 februari 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Jos Lankamp: de muschellalk groeve van Winterswijk


  In de Muschelkalk van de groeve van WInterswijk worden al decennia zeer fraaie en bijzondere fossielen gevonden.

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

15 maart 2024
 • Gea kringavond

  15 maart 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Programma wordt moet nog vastgesteld worden

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

19 april 2024
 • Gea kringavond

  19 april 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Erwin Kaspers: De Gold rush van Californië en Klondike

  DeGold Rush van Californië begon in januari 1848 door de eerste goud vondst.
  In 1898 ontstond er een nieuwe Gold Rushnamelijk, de Gold Rush naar Canada
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

17 mei 2024
 • Gea kringavond

  17 mei 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Programma wordt moet nog vastgesteld worden

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl