Gea kring Drenthe logo

Secretariaat:
J.F. Otten
Iepenlaan 13
9401 LS Assen
tel: 0592-353229
e-mail: secretaris@gea-drenthe.nl
internet: https://gea-drenthe.nl
facebook: https://www.facebook.com/GEA.Drenthe
foto’s: https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/
Rekeningnr. NL08INGB0003452494

In deze nieuwsbrief:

 1. Kringavond afgelast
 2. Contributie 2022
 3. Gratis gids over fossiele schelpen
 4. Agenda

Kringnieuws

Kringavond 17 december 2021 afgelast

Corona virus
Jacob Otten
Jacob Otten

Door corona kunnen we geen normale kringavonden in het hunebedcentrum houden.
Als alternatief proberen we steeds de kringavond naar een online zoom bijeenkomst om te zetten, dit lukte echter dit keer ook niet

Daarom hebben we moeten besluiten de kringavond niet door te laten gaan.

Mededeling

Koos Tap heeft al zijn functies neergelegd, behalve de activiteiten voor de Gea kids.

We bedanken Koos en Jannette voor hun jarenlange grote inzet voor kring Drenthe

Jacob Otten
secretaris

Naar boven


Contributie 2022

donatie
donatie

Nu graag overmaken!

Leen van Duijn
Leen van Duijn

Het jaar 2021 nadert het einde en dan komt gelukkig 2022 in zicht. Wederom zijn door de Corona-crisis zijn veel activiteiten in 2021 niet door gegaan. Daardoor zijn er bijna geen extra opbrengsten gegenereerd, maar ook minder kosten gemaakt. Het bestuur heeft daarom besloten om de kringdonatie, die vorig jaar verlaagd werd, te handhaven op € 10,- per donateur/gezin.

Het bestuur van de overkoepelende landelijke Stichting GEA heeft de donatie ook niet verhoogd, voor 2022 bedraagt deze net als vorig jaar € 35,-.

De reguliere donatie voor 2022 wordt zo in totaal € 45,- per donateur/gezin.

GEA Kids donatie

De Gea kids donatie is bestemd voor kinderen tot 15 jaar die niet behoren tot een gezin waar de reguliere donatie of jongeren donatie van toepassing zijn.

De Gea-kids donatie bedraagt voor 2022 19,95 per adres.

Jongeren-donatie              

Het bestuur van de landelijke Stichting GEA heeft de ‘jongeren-donatie’ ingesteld. Dit wordt het komende jaar voor het eerst toegepast. Dit is bestemd voor jongeren van 15 tot 25 jaar die niet behoren tot een gezin waar de reguliere donatie al van toepassing is.

De jongerendonatie bedraagt voor 2022 € 29,95 per adres.

Betaling

Wilt u de genoemde donatie, € 45,- per donateur/gezin of de jongeren-donatie van € 29,95 per adres of de Gea kids donatie van € 19,95 per adres overmaken op bankrekening nr. NL08INGB0003452494 t.n.v. Penningmeester GEA Kring Drenthe, graag erbij vermelden ‘donatie  2022’ en de naam voor wie u betaalt? Zo mogelijk vóór het einde van 2021.

Tot slot wens ik u allen ondanks de beperkingen goede feestdagen en hopelijk weer meer plezier met mineralen, fossielen en zwerfstenen in 2022!

Leen van Duijn
penningmeester

Naar boven

Overig nieuws

Een gratis gids te downloaden van de Naturalis site

Boek Fossiele schelpen aan de Nederlandse kust
Fossiele schelpen aan de Nederlandse kust

Naturalis biedt een gratis te downloaden gids aan over fossiele schelpen die langs de Nederlandse kust en met name in Zeeland te vinden zijn.

Weinig mensen zullen zich realiseren dat een schelp die opgeraapt wordt op het strand zomaar duizenden jaren oud kan zijn. Maar langs vrijwel de hele kust zijn ook schelpen van meer dan honderdduizend jaar oud te vinden. Deze stammen uit het Eemien, de voorlaatste tussenijstijd, toen de zee tot aan Amersfoort reikte. Ook schelpen van miljoenen jaren oud zijn op de Nederlandse stranden te vinden, met name in Zeeland. Het zijn getuigen uit tijden dat er ijsbergen ronddreven in de Noordzee of dat er juist mangrovebossen langs de kust groeiden. In totaal zijn er van de Nederlandse stranden en uit de estuaria zo’n 700 soorten fossiele schelpen bekend. In deze uitgave worden de fossiele tweekleppigen, keverslakken en stoottanden behandeld. Ongeveer 350 soorten komen aan bod: hoe zien ze eruit, uit welke laag komen ze, hoe hebben ze geleefd? Deze uitgave is vooral mogelijk door de inzet van liefhebbers, door wiens collecties en kennis de fossielenrijkdom van ons land nu goed in kaart is gebracht.

Het boek is te downloaden vanaf https://repository.naturalis.nl/pub/800043/

Naar boven

Agenda

16 april 2023
 • Excursie naar de Piesberg

  16 april 2023
  Piesberg, 49134 Wallenhorst, Duitsland

  Gea Drenthe excursie naar de Piesberg
   
  Excursie naar de Piesberg bij Osnabrück om naar plantenfossielen uit het Carboon te zoeken.
  Aanvangs- en eindetijd zijn nog niet bekend.

  De excursie staat alleen open voor Gea leden

   

21 april 2023
 • Gea kringavond

  21 april 2023 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Ordovicische baksteenkalk door Percy van Keulen

  In het grind dat de Baltische Oerstroom (de Eridanos) in noordoostelijk
  Nederland heeft neergelegd, zijn ordovicische verkiezelde kalkstenen
  niet zeldzaam. Vaak zijn er mooie en bijzondere fossielen in te vinden,
  al behoren de meeste tot de categorie ‘klein maar fijn'
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

30 april 2023
 • Geo Markt

  30 april 2023 tijd: 10:00 - 17:00
  Familieparken Landgoed Tenaxx, Borgesiusweg 1, 9698 XS Wedde, Nederland

  Deze markt op landgoed Tenaxx in Wedde  heeft als thema geologie, archeologie, mineralen, fossielen en natuur. Kortom alles wat uit de aarde komt. 
  Toegangsprijs is €5
   
  Gea Drenthe is aanwezig op deze beurs

   

12 mei 2023
 • Gea kringavond

  12 mei 2023 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  IJstijden door Paul Hille
  De focus van deze lezing ligt op de Pleistocene ijstijden, grofweg de ijstijden van de afgelopen 2 miljoen jaar.   Het Nederlandse landschap is hierdoor sterk beïnvloed.Wat was de impact op ons landschap, op de flora, de fauna en zelfs op de gehele Noordzee! 

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

18 mei 2023
 • Hemelvaart excursie naar Tsjechië

  18 mei 2023 - 20 mei 2023 tijd: 
  Mariënbad, 353 01 Mariënbad, Tsjechië

  Hemelvaart excursie 2023 (do. 18 mei tot en met za
  20 mei)

  Woensdag 17 mei en zondag 21 mei worden beschouwd als reisdagen.

  De excursie gaat naar West Bohemen, de omgeving van Mariënbad

  De excursie staat alleen open voor Gea leden