Gea Drenthe nieuwsbrief

December 2021

In deze nieuwsbrief:

 1. Kringavond afgelast
 2. Contributie 2022
 3. Gratis gids over fossiele schelpen
 4. Agenda

Kringnieuws

Kringavond 17 december 2021 afgelast

Corona virus
Jacob Otten
Jacob Otten

Door corona kunnen we geen normale kringavonden in het hunebedcentrum houden.
Als alternatief proberen we steeds de kringavond naar een online zoom bijeenkomst om te zetten, dit lukte echter dit keer ook niet

Daarom hebben we moeten besluiten de kringavond niet door te laten gaan.

Mededeling

Koos Tap heeft al zijn functies neergelegd, behalve de activiteiten voor de Gea kids.

We bedanken Koos en Jannette voor hun jarenlange grote inzet voor kring Drenthe

Jacob Otten
secretaris

Naar boven


Contributie 2022

donatie
donatie

Nu graag overmaken!

Leen van Duijn
Leen van Duijn

Het jaar 2021 nadert het einde en dan komt gelukkig 2022 in zicht. Wederom zijn door de Corona-crisis zijn veel activiteiten in 2021 niet door gegaan. Daardoor zijn er bijna geen extra opbrengsten gegenereerd, maar ook minder kosten gemaakt. Het bestuur heeft daarom besloten om de kringdonatie, die vorig jaar verlaagd werd, te handhaven op € 10,- per donateur/gezin.

Het bestuur van de overkoepelende landelijke Stichting GEA heeft de donatie ook niet verhoogd, voor 2022 bedraagt deze net als vorig jaar € 35,-.

De reguliere donatie voor 2022 wordt zo in totaal € 45,- per donateur/gezin.

GEA Kids donatie

De Gea kids donatie is bestemd voor kinderen tot 15 jaar die niet behoren tot een gezin waar de reguliere donatie of jongeren donatie van toepassing zijn.

De Gea-kids donatie bedraagt voor 2022 19,95 per adres.

Jongeren-donatie              

Het bestuur van de landelijke Stichting GEA heeft de ‘jongeren-donatie’ ingesteld. Dit wordt het komende jaar voor het eerst toegepast. Dit is bestemd voor jongeren van 15 tot 25 jaar die niet behoren tot een gezin waar de reguliere donatie al van toepassing is.

De jongerendonatie bedraagt voor 2022 € 29,95 per adres.

Betaling

Wilt u de genoemde donatie, € 45,- per donateur/gezin of de jongeren-donatie van € 29,95 per adres of de Gea kids donatie van € 19,95 per adres overmaken op bankrekening nr. NL08INGB0003452494 t.n.v. Penningmeester GEA Kring Drenthe, graag erbij vermelden ‘donatie  2022’ en de naam voor wie u betaalt? Zo mogelijk vóór het einde van 2021.

Tot slot wens ik u allen ondanks de beperkingen goede feestdagen en hopelijk weer meer plezier met mineralen, fossielen en zwerfstenen in 2022!

Leen van Duijn
penningmeester

Naar boven

Overig nieuws

Een gratis gids te downloaden van de Naturalis site

Boek Fossiele schelpen aan de Nederlandse kust
Fossiele schelpen aan de Nederlandse kust

Naturalis biedt een gratis te downloaden gids aan over fossiele schelpen die langs de Nederlandse kust en met name in Zeeland te vinden zijn.

Weinig mensen zullen zich realiseren dat een schelp die opgeraapt wordt op het strand zomaar duizenden jaren oud kan zijn. Maar langs vrijwel de hele kust zijn ook schelpen van meer dan honderdduizend jaar oud te vinden. Deze stammen uit het Eemien, de voorlaatste tussenijstijd, toen de zee tot aan Amersfoort reikte. Ook schelpen van miljoenen jaren oud zijn op de Nederlandse stranden te vinden, met name in Zeeland. Het zijn getuigen uit tijden dat er ijsbergen ronddreven in de Noordzee of dat er juist mangrovebossen langs de kust groeiden. In totaal zijn er van de Nederlandse stranden en uit de estuaria zo’n 700 soorten fossiele schelpen bekend. In deze uitgave worden de fossiele tweekleppigen, keverslakken en stoottanden behandeld. Ongeveer 350 soorten komen aan bod: hoe zien ze eruit, uit welke laag komen ze, hoe hebben ze geleefd? Deze uitgave is vooral mogelijk door de inzet van liefhebbers, door wiens collecties en kennis de fossielenrijkdom van ons land nu goed in kaart is gebracht.

Het boek is te downloaden vanaf https://repository.naturalis.nl/pub/800043/

Naar boven

Agenda

13 oktober 2023
 • Gea kringavond

  13 oktober 2023 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Bart de Weerd: Mineralen uit de Lengenbach groeve


  Deze lezing geeft een indruk van flora en faunain het Binntal,  ik vertel iets over het ontstaan van de Alpen entenslotte laat ik een groot aantal foto's zien van mineralen welke in de groevevoorkomen
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

10 november 2023
 • Gea kringavond

  10 november 2023 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Piet van Kalmthout: Serifos - verboden mineralen


  Serifos is een eiland in de Egeïsche Zee, hemelsbreediets meer dan 100 km ten zuid-oosten van Athene gelegen.

  Het eiland was zeer rijk aan ijzererts. Vooral in deeerste helft van de 20e eeuw werd het uitbundig gedolven. Overalzijn de restanten van de mijnbouw zichtbaar waardoor het eiland er momenteelals een gatenkaas uitziet op de plekken waar de toeristen nauwelijks komen.

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

15 december 2023
 • Gea kringavond

  15 december 2023 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Belazeriet of niet? een lezing door Rolf Egberink

  Er worden veel edelstenen, mineralen en gesteenten verkocht onder allerlei commerciële en fantasienamen. Ook is er veel bewerkt of volledig door de mens gemaakt materiaal op de markt waarvoor misleidende namen gebruikt worden. Inmiddels is het een behoorlijke chaos geworden op het gebied van naamgeving in de wereld van edelstenen en mineralen. Bovendien is het vaak onduidelijk om wat voor steen het nu precies gaat. En is het dan Belazeriet of niet?

  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

19 januari 2024
 • Gea Jaarvergadering

  19 januari 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Programma wordt moet nog vastgesteld worden

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

16 februari 2024
 • Gea kringavond

  16 februari 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Jos Lankamp: de muschellalk groeve van Winterswijk


  In de Muschelkalk van de groeve van WInterswijk worden al decennia zeer fraaie en bijzondere fossielen gevonden.

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

15 maart 2024
 • Gea kringavond

  15 maart 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Programma wordt moet nog vastgesteld worden

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

19 april 2024
 • Gea kringavond

  19 april 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Erwin Kaspers: De Gold rush van Californië en Klondike

  DeGold Rush van Californië begon in januari 1848 door de eerste goud vondst.
  In 1898 ontstond er een nieuwe Gold Rushnamelijk, de Gold Rush naar Canada
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl

   

17 mei 2024
 • Gea kringavond

  17 mei 2024 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Programma wordt moet nog vastgesteld worden

   
   
  De kringavond is toegankelijk voor Gea donateurs maar ook voor andere belangstellenden, maar dan wel graag aanmelden via secretaris@gea-drenthe.nl