Gea kring Drenthe logo

Secretariaat:
J.F. Otten
Iepenlaan 13
9401 LS Assen
tel: 0592-353229
e-mail: secretaris@gea-drenthe.nl
internet: https://gea-drenthe.nl
facebook: https://www.facebook.com/GEA.Drenthe
foto’s: https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/
Rekeningnr. NL08INGB0003452494

In deze nieuwsbrief:

 1. Voorzitter
 2. Contributie 2021
 3. Online Cursus mineralen herkennen door Stapel op Stenen
 4. Agenda

Kringnieuws

Nieuwjaarswens van de voorzitter

Gea Drenthe wenst u een voorspoedig 2021

Hallo Gea vrienden,

Willem Swart

Het zijn rare tijden, waardoor onze hobby en vereniging even in een ander daglicht komen te staan. Wij vertrouwen er op dat we volgend jaar weer excursies kunnen organiseren, lezingen kunnen houden en de Gea kids weer bijeen kunnen komen. Onze  ALV ( algemene ledenvergadering ) en de populaire quiz en verloting gaan we verschuiven. De eerste keer dat we weer bij elkaar  kunnen komen zullen we deze feestelijke avond organiseren. De enorme hoeveelheid te verloten mineralen en fossielen groeit door!

Om toch even een Gea moment te creëren, hebben we een verjaardagkalender  voor jullie gemaakt.  Wij hopen als bestuur dat de kalender een mooi plekje krijgt en jullie de foto’s mooi vinden.

Verjaardags kalender

Als bestuur blijven we alert, om de lopende zaken af te handelen en zodra het weer kan in de startblokken te staan.

Wij wensen jullie mooie kerstdagen en een hopelijk corona vrij 2021

Namens het bestuur,

Willem Swart

Naar boven


Gea donatie 2021

Nu graag overmaken!

Leen van Duijn
Leen van Duijn

Het einde van het verenigingsjaar 2020 nadert en 2021 komt in zicht. Door de Corona-crisis zijn bijna alle verenigingsactiviteiten die voor 2020 op het programma stonden, helaas afgeblazen. Daardoor zijn er bijna geen opbrengsten gegenereerd, maar ook weinig kosten gemaakt. Het bestuur heeft daarom besloten, mede gelet op de goede stand van de financiën van onze kring, de kringbijdrage te verlagen. Deze wordt voor 2021 € 10,- per lid/gezin (dit was € 18,-).

Het bestuur van de overkoepelende Stichting GEA heeft de donatie ook niet verhoogd, voor 2021 bedraagt deze net als vorig jaar € 35,-.

De reguliere donatie voor 2021 wordt zo in totaal € 45,- per lid/gezin.

Gea kids

Verder heeft het bestuur ook besloten, vooruitlopend op besluitvorming door het bestuur van de landelijke Stichting GEA, tot de mogelijkheid van een individueel jeugd-lidmaatschap. Dit is bedoeld voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar, die uitsluitend de bijeenkomsten van de GEA-Kids bezoeken en waarvan geen ander gezinslid regulier donateur is van de Kring. De bijdrage voor 2021 voor de Kring en de landelijke Stichting GEA samen wordt voor deze kinderen € 19,95 per jaar.

Betaling

Wilt u de genoemde donatie, € 45,- per lid/gezin of € 19,95 per  individueel jeugdlid overmaken op bankrekening nr. NL08INGB0003452494 t.n.v. Penningmeester GEA Kring Drenthe, graag erbij vermelden ‘donatie 2021’ en de naam voor wie u betaalt? Zo mogelijk vóór het einde van 2020.

Tot slot wens ik u allen goede feestdagen in goede gezondheid en hopelijk weer meer plezier met mineralen, fossielen en stenen in 2021.

Leen van Duijn

penningmeester

Naar boven

Overig nieuws

Stapel van Stenen: online cursus mineraalherkenning

Rolf Egberink
Rolf Egberink

Rolf Egberink geeft gedurende de hele covid-19 periode al live sessies over mineralen die op youtube of via zijn facebooksite https://www.facebook.com/stapelvanstenen zijn te volgen.

Hij voegt daar nu ook een online mineralen herkennen cursus aan toe.
Deelnemers kunnen zich opgeven via de facebook site of via e-mail: info@stapelvanstenen.nl

Hieronder zijn bericht die op zijn facebook site https://www.facebook.com/stapelvanstenen is te vinden.

Op woensdag 13 januari 2021 start ik met mijn eerste online cursus Mineralen herkennen. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur via Zoom. In elke bijeenkomst zal ik naast de theoretische informatie ook vooral praktisch voorbeelden laten zien. Er is ook ruim gelegenheid om vragen te stellen over je eigen mineralen.

In de online cursus Mineralen herkennen leer je eigenschappen bestuderen waaraan je een mineraal of edelsteen kan herkennen, zoals kristalvorm, hardheid en splijting. Ook besteed ik aandacht aan hoe je hierbij gebruik kan maken van je mineralengids of informatie op internet. En natuurlijk gaan we een aantal veel voorkomende mineralen bekijken en bespreken. Voorkennis is niet nodig, belangstelling en enthousiasme voor mineralen wel!

De cursus gaat woensdag 13 januari 2021 van start. Vervolgens zal er elke twee weken op de woensdagavond van 20.00-21.30 uur een online bijeenkomst zijn. De kosten bedragen €60,00, inclusief een digitale syllabus.

Cursusdata (onder voorbehoud): 13-1, 27-1, 10-2, 17-2, 3-3 en 24-3 2021.

Heb je interesse of heb je vragen over de inhoud van de cursus: stuur me dan een bericht!

Bijkomend voordeel van een online cursus is dat ik meer dan 8 deelnemers tegelijk kan bedienen en dat het niet uitmaakt waar je woont! Dus geef je snel op en begin het jaar 2021 goed!

Rolf Egberink

*Tijdens deze cursus ga ik uit van de geologische (wetenschappelijke) benadering, er wordt geen aandacht besteed aan de esoterische / metafysische aspecten (bijv. werking).

Agenda

Dit is de agenda zoals we die deze zomer gepland hadden.
De activiteiten zoals die in de agenda staan zijn op dit moment afgelast.
Zodra covid-19 het weer toelaat, zullen we het programma weer opstarten.

Naar boven

1 augustus 2021
 • Oertijdmarkt Afgelast

  1 augustus 2021
  Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger, Nederland

  In verband met corona heeft het Hunebedcentrum de oertijdmarkt afgelast

   

5 september 2021
 • Gea kids - jubileum bijeenkomst

  5 september 2021 tijd: 13:30 - 17:00
  Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger, Nederland

  Op zondagmiddag 5 september vieren de Gea-kids hun 5-jarig bestaan. We vieren het op het Hunebedcentrum. 

  We gaan er een leuke leerzame middag van maken, ook organiseren we een verloting.

  De bijeenkomst is na aanmelding toegankelijk voor Gea-kids leden en (klein)-kinderen van Gea donateurs 

   

17 september 2021
 • Gea kringavond

  17 september 2021 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland


  Uitgestelde jaarvergadering
  De uitgestelde jaarvergadering van dit jaar, plus natuurlijk een verloting

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

19 september 2021
 • Buitenfestival Staatsbosbeheer

  19 september 2021 tijd: 11:00 - 16:30
  Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen, Nederland

  Gea Drenthe is aanwezig op het Buitenfestival van Staatsbosbeheer bij het Buitencentrum Boomkroonpad in Boswachterij Gieten-Borger.
  Tijdens het Buitenfestival maakt het publiek door middel van een informatiemarkt kennis met alle aspecten van Staatsbosbeheer. Er wordt een route door het bos uitgezet waar de diverse activiteiten over natuurbeheer, recreatie en natuurlijke producten gepresenteerd worden. Het Buitenfestival duurt van 11.00 tot 16.30 uur en is gratis voor het publiek, zodat het voor iedereen toegankelijk is.

   

15 oktober 2021
 • Gea kringavond

  15 oktober 2021 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland


  Programma nog te bepalen
  Bart de Weerd: Een reis door Namibië


  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

22 oktober 2021
 • Meerdaagse excursie Sauerland

  22 oktober 2021 - 24 oktober 2021 tijd: 
  Sauerland

  Door Corona kan de hemelvaartexcursie geen doorgang vinden, daarom is de excursie verschoven naar oktober.

  Het reisdoel is Sauerland/Warstein.

  • Op vrijdag 22 oktober gaan we naar de groeve Bruhne van de Heidelbergcement industrie.
  • Op zaterdag 23 oktober gaan we naar de groeves Kallenhardt en Hohe-Liet van Westkalk.
  • Op zondag 24 oktober gaan we verplaatsen naar Hohenlimburg.

   

7 november 2021
 • Gea kids - Aardwetenschappen

  7 november 2021 tijd: 13:30 - 17:00
  Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger, Nederland

  Op zondagmiddag 7 november is er een Gea kids bijeenkomst. Het onderwerp is “Aardwetenschappen”. Deze wetenschappen zijn veelzijdig en van grote invloed op onze leefomgeving.

  Ook deze bijeenkomst begint om 13.30 uur in de Granietzaal van het Hunebedcentrum.

  De bijeenkomst is na aanmelding toegankelijk voor Gea-kids leden en (klein)-kinderen van Gea donateurs

   

19 november 2021
 • Gea kringavond

  19 november 2021 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland


  Programma nog te bepalen
  Afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot corona zal dit een online meeting zijn of een fysieke bijeenkomst

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

17 december 2021
 • Gea kringavond

  17 december 2021 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland


  Programma nog te bepalen
  Afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot corona zal dit een online meeting zijn of een fysieke bijeenkomst

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

14 januari 2022
 • Gea kringavond

  14 januari 2022 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Jaarvergadering

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

18 februari 2022
 • Gea kringavond

  18 februari 2022 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland


  Programma nog te bepalen
  Afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot corona zal dit een online meeting zijn of een fysieke bijeenkomst

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

18 maart 2022
 • Gea kringavond

  18 maart 2022 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland


  Hans Sanders: Opalen, de kleurenrijkdom van de aarde

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

22 april 2022
 • Gea kringavond

  22 april 2022 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland

  Hans van 't Zelfde: Radioactiviteit bij mineralen


  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

20 mei 2022
 • Gea kringavond

  20 mei 2022 tijd: 20:00 - 22:00
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Nederland


  Programma nog te bepalen
  Afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot corona zal dit een online meeting zijn of een fysieke bijeenkomst

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.