Gea kring Drenthe logo

Secretariaat:
J.F. Otten
Iepenlaan 13
9401 LS Assen
tel: 0592-353229
e-mail: secretaris@gea-drenthe.nl
internet: https://gea-drenthe.nl
facebook: https://www.facebook.com/GEA.Drenthe
foto’s: https://www.flickr.com/photos/gea-drenthe/
Rekeningnr. NL08INGB0003452494

Gea Drenthe nieuwsbrief december 2018

Kringnieuws

Gea kringavond 14 december

Lezing door Tom Koops: Fossielen uit het oostelijk grind

Gea Drenthe kringlid van (bijna) het eerste uur, fossielen-verzamelaar en sponzen specialist Tom Koops zal op 14 december een lezing geven over fossielen die hij over een periode van tientallen jaren in Drenthe heeft gevonden.

Tom Koops op een grote kei
Tom Koops op een grote kei

Let op: We zitten deze avond weer in het hoofdgebouw van het Hunebedcentrum. Tegelijkertijd is er ook een receptie voor het afscheid van Hein Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum. Het zal daarom druk zijn.
Jullie kunnen ook parkeren op Hunebedstraat 27, het grote parkeerterrein aan de andere kant van het Hunebedcentrum.
Vanaf januari is alles weer normaal

Gea excursie in Groeve de Boer, april 1976
Gea excursie in Groeve de Boer, april 1976

Fossielen uit het oostelijke grind

Het vaste gesteente is ver te zoeken in de Drentse bodem. Het dicht bij huis zoeken naar fossielen lijkt daardoor weinig kans van slagen te hebben.

Echter, verspreid over de noordelijke provincies en in het aangrenzend Duitsland bevinden zich zandafgravingen waarin glaciaal-fluviatiele afzettingen commercieel worden geëxploiteerd. Sedimenten die vóór de ijsbedekking van het Saalien door de Baltische Oerstroom in de toenmalige Noordzee-delta zijn neergelegd en samen met die van de Rijn en de Maas ons land hebben gevormd. Bij die zandputten worden de sedimenten vanuit grote diepte (30-40 meter) opgezogen en gesorteerd in diverse fracties. Tussen het grind dat hierbij wordt uitgewassen bevinden zich soms fossiele overblijfselen uit bijna alle geologische tijdperken en afkomstig uit gebieden tot ver over onze oostgrens.

Helaas zijn tegenwoordig de mogelijkheden om te zoeken schaars. Meer dan 40 jaar ervaring onder steeds wisselende omstandigheden hebben desalniettemin tot een omvangrijke verzameling en een uitgebreid verhaal geleid.

Datum: 16 november 2018
Tijd: 20:00 – 22:30
Locatie:  Kenniscentrum van het Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger

Zie voor een locatie beschrijving: https://gea-drenthe.nl/wie-zijn-we/locatie
Zie voor een agenda met overige activiteiten: https://gea-drenthe.nl/agenda


Van de penningmeester

Leen van Duijn
Leen van Duijn

Het jaar 2018 loopt op z’n einde en 2019 dient zich aan. Dat houdt voor de penningmeester in dat de bijdragen voor de Kring en de Landelijke GEA voor het komende jaar weer geïnd moeten worden.

Met het oog op de (goede) stand van de financiën van onze kring heeft het bestuur besloten dat de kringbijdrage voor 2019 niet verhoogd wordt. Deze blijft ook voor 2019 € 18,- per lid/gezin.

Het bestuur van de Landelijke GEA zag zich genoodzaakt om o.a. vanwege de hoge kosten van het GEA-tijdschrift tot een verhoging van de landelijke donatie te besluiten. Voor 2019 bedraagt deze donatie nu € 35,-.

Voor de totale donatie van € 53,- voor 2019 ontvangt u zeer binnenkort (of hebt u inmiddels ontvangen) een  mail of brief met het verzoek om deze liefst vòòr het einde van 2018 aan mij over te maken. Alvast mijn dank voor een spoedige reactie!

Leen van DuijnHet bestuur biedt te koop aan: steenbreker

Steenbreker, de hamer staat er voor de maat bij
Steenbreker, de hamer staat er voor de maat bij

Het bestuur kreeg enige tijd geleden van mevrouw Jager haar gehele mineralen verzameling aangeboden; het bestuur heeft deze overgenomen van mevrouw Jager. Hiervan maakten o.a. ook enkele microscopen en een steenbreker deel uit. De microscopen blijven in bezit van de Kring om o.a. gebruikt te worden bij de bijeenkomsten van de GEA Kids.

De mineralen verzameling, voornamelijk bestaand uit duizenden micro-mounts zal op de verloting van januari ingebracht worden.

Het bestuur biedt  de steenbreker te koop aan aan geïnteresseerde leden van onze kring. Tijdens de eerstvolgende kringbijeenkomst op vrijdag 14 december a.s. zal deze verkocht worden aan de hoogste bieder.  U kunt uw bod dan schriftelijk uitbrengen vòòr de pauze, tijdens de pauze zal het bestuur de uitgebrachte biedingen bekijken waarna bekend zal worden gemaakt wiens bod het hoogste is en de steenbreker kan kopen.

Zie bijgaande foto van de steenbreker, de steenbreker is geschikt voor niet te grote stenen.


Datums Gea kids middagen 2019

Gea-kids
gea-kids

Hallo Gea kids, ouders en groot-ouders,

De datums voor de kindermiddagen in 2019 zijn bekend en vastgelegd in het Hunebedcentrum.

 • Op 10 maart is de eerste, het onderwerp zal zijn “hebben stenen wortels”. We hebben er een leuke activiteit bedacht maar dat houden we nog even onder de pet.
 • Op 3 november is de najaarsmiddag, het onderwerp zal zijn “dinosauriërs, opkomst en ondergang”. Over de activiteiten hebben we plannen maar moet nog goed uitgewerkt worden.

Wat er verder nog opduikt dit jaar zien we wel, misschien niets, misschien hebben nog een Eurekamoment.
Het hangt ook een beetje af van de beschikbaarheid van het Hunebedcentrum.

De uiterste opgeef data maken we later nog bekend, dat kan nog wel even.

Groetjes, Jannette.


Overig nieuws

Geologisch weekeind Leeuwarden

Fossielen onder water

Diverse fossielen uit Zuid-Oost Engeland, foto Hans van den Bosch
Diverse fossielen uit Zuid-Oost Engeland, foto Hans van den Bosch

Op 12 en 13 januari 2019 is er weer een Geologisch Weekend in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Dit jaar staan de fossielen centraal met de titel “Fossielen onder water”.

Hoogtepunt van het geologie-weekeind is de Mosasuarus, een zes meter lang skelet van een zeereptiel uit de tijd van de dino’s.

Hieromheen is een kleine expositie ingericht met andere zeefossielen. Deze zijn in bruikleen van andere musea en afkomstig uit verzamelingen van GEA-leden. 

GEA-leden laten ook bijzondere vondsten zien op het gebied van zwerfstenen, zand en mineralen. Uiteraard is er ook informatie te krijgen over het doel en de activiteiten van de GEA-Kring Friesland.

Ook Gea Drenthe zal, net als voorgaande jaren, aanwezig zijn.

Hieronder een impressie van het geologisch weekeind van 2017

Geologisch weekeind Natuurmuseum Fryslân 2017 Geologisch weekeind Natuurmuseum Fryslân 2017 Geologisch weekeind Leeuwarden 2017 Geologisch weekeind Natuurmuseum Fryslân 2017


Januari 2019 Geologiecursus in het Hunebedcentrum

“Het ontstaan van melkwegen, sterren, planeten en stenen”

Melkweg
Melkweg

In januari 2019 start een nieuwe geologiecursus gegeven door Harry Huisman, hier kunt u zich nu voor opgeven.

Locatie: Kenniscentrum van het Hunebedcentrum in Borger

Aanvang: 16 januari 2019, op 9 opeenvolgende woensdagen van 20.00 – 22.00 uur.

Zaal open om 19.00 uur. Tot 20.00 uur mogelijkheid om meegenomen (zwerf)stenen te laten determineren.

Meld u nu vast aan, het aantal plaatsen is beperkt.

Kosten: euro 70.00

Aanmelden bij: h.huisman3@hotmail.com of hwolters@hunebedcentrum.nl


Lezingenserie ‘Aarde en mens – wederzijdse invloeden’

Vanaf januari, Hunebedcentrum Borger

Aarde en mens
Aarde en mens

In januari start bij het Hunebedcentrum een nieuwe geologische lezingenserie.

De Nederlandse Geologische Vereniging ( NGV) heeft in samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger de afgelopen jaren een aantal succesvolle lezingenseries over geologische onderwerpen georganiseerd. Dat gaan we ook dit jaar weer doen.

Voor het seizoen 2019 is als onderwerp gekozen ‘Aarde en mens – wederzijdse invloeden’

De serie bestaat uit 5 lezingen die worden verzorgd door specialisten die hun sporen hebben verdiend.

De lezingen worden gehouden op zondagen in het Hunebedcentrum in Borger en beginnen om 14.00 uur. U kunt zich opgeven via e-mail: hwolters@hunebedcentrum.nl. Dat kan per lezing of voor de hele serie. 

De entree voor de lezingen is 5 euro per lezing, dat is inclusief een kop koffie of thee.

Het hele programma bestaat uit vijf lezingen,met de volgende onderwerpen:

Zondag 13 januari : Klimaat 

 • Spreker: Prof Luc Lourens, Universiteit Utrecht

Zondag 27 januari: Energie en energie transitie

 • Spreker volgt nog

Zondag 10 februari: Aardmagnetisme

 • Spreker: Prof Cor Langereis, Universiteit Utrecht

Zondag 10 maart: Vulkanisme

 • Spreker Dr. Manfred van Bergen, Universiteit Utrecht

Zondag 24 maart: Homo Sapiens

 • Spreker: Dr. Roy Erkens, Universiteit van Maastricht
Invloed van de mens op de aarde

Agenda

4 oktober 2020
 • Gea kids dag over planeten

  4 oktober 2020
  Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger, Nederland

  Een Gea kids dag met als onderwerp planeten en het heelal


  De Gea kids dag is toegankelijk voor kinderen, kleinkinderen en andere relaties van Gea leden. Inschrijven is noodzakelijk.

   

16 oktober 2020
 • Gea kringavond

  16 oktober 2020 tijd: 20:00 - 22:30
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger, Nederland

  Dubbellezing:

  • Bart de Weerd - Goboseb Mountains (Namibië), kwarts en nog veel meer  - Filmzaal
  • Harrie Wolters - Gotland/Oland en Lesbos - Granietzaal

  In verband met corona moeten we de bezoekers verdelen over twee ruimtes, daarom zijn er 2x 2 kortere lezingen op de avond met in de pauze een publiekswissel.

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

25 oktober 2020
 • Excursie naar groeve Hohenlimburg

  25 oktober 2020 tijd: 10:00 - 15:00
  Hagen-Hohenlimburg, 58119 Hagen, Duitsland

   

13 november 2020
 • Gea kringavond

  13 november 2020 tijd: 20:00 - 22:30
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger, Nederland

  Lezing en nog te bepalen activiteit

  • Harry Huisman - Stenen uit vuur geboren  - Filmzaal
  • Nog te bepalen - Granietzaal

  In verband met corona moeten we de bezoekers verdelen over twee ruimtes, daarom zijn er 2x 2 kortere lezingen op de avond met in de pauze een publiekswissel.

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

18 december 2020
 • Gea kringavond

  18 december 2020 tijd: 20:00 - 22:30
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger, Nederland

  Lezing en nog te bepalen activiteit

  • Paul Mestrom - Viterbo, akkers vol mooie mineralen  - Filmzaal
  • Nog te bepalen - Granietzaal

  In verband met corona moeten we de bezoekers verdelen over twee ruimtes, daarom zijn er 2x 2 kortere lezingen op de avond met in de pauze een publiekswissel.

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

15 januari 2021
 • Gea kringavond

  15 januari 2021 tijd: 20:00 - 22:30
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger, Nederland

  Jaarvergadering

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

12 februari 2021
 • Gea kringavond

  12 februari 2021 tijd: 20:00 - 22:30
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger, Nederland

  Programma nog te bepalen

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

19 maart 2021
 • Gea kringavond

  19 maart 2021 tijd: 20:00 - 22:30
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger, Nederland

  Programma nog te bepalen

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

16 april 2021
 • Gea kringavond

  16 april 2021 tijd: 20:00 - 22:30
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger, Nederland

  Erwin Kaspers - Meteorieten en inslagkraters op aarde

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.

   

14 mei 2021
 • Gea kringavond

  14 mei 2021 tijd: 20:00 - 22:30
  Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger, Nederland

  Programma nog te bepalen

  De kringavond is alleen toegankelijk voor kringleden en introducees.