Gea kids Vulkanen, 8 maart
5 februari 2020
Corona virus
Corona maatregelen
25 maart 2020
Laat alles zien

Lezingen dag Engeland, 18 april

Lezingendag Gea & NGV

Lezingendag Gea & NGV

In verband met het coronavirus is de lezingen dag afgelast

Utrecht, 18 april

Engeland (Small Britain) 18 april 2020. Een dag onder auspiciën van de federatie Landelijk Geologisch Platform (LGP).

Een mooi land met een enorme variatie in landschappen, een enorme geologische geschiedenis en met heel veel kust. Plekken om langs de kust te struinen en bijv. fossielen te zoeken of in Cornwall, zover het nog mogelijk is, de verlaten “halden” te bezoeken.
Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA) en de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseren samen op zaterdag 18 april 2020 onder auspiciën van de federatie LGP, een dag met als titel “Engeland (Small Britain)”. Het doel is om de geïnteresseerden/verzamelaars met elkaar in contact brengen zodat men zijn/haar kennis over de hobby kan vergroten. Er zijn boeiende lezingen over de Engelse geologie, over fossielen en mineralen uit Engeland, er is een boekenmarkt met boekhandelaren en antiquariaten en verzamelaars tonen hun verzamelingen.


Korting voor alle leden NGV en donateurs GEA, studenten Aardwetenschappen, leden van de Paleobiologische kring; BVP leden en leden van de Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie. Zij betalen een bijdrage van € 5,- voor koffie/thee. Alle andere bezoekers betalen € 10 wat aan de ingang van de zaal kan worden voldaan. Koffie en thee zijn in de pauzes beschikbaar.

Aanmelden voor de ENGELAND (SMALL BRITAIN) dag is verplicht i.v.m. de beveiliging en de catering. Voor aanmelden klik hier.

Programma:

10.00- 11.00 Registratie, koffie/thee met een kleine typisch Engelse lekkernij!
 Elkaar ontmoeten en tijd voor de tafelpresentaties en boekenmarkt
11.00- 11.45 Lezing 1 Engeland: Tom Costes Fluoriet uit de Diana Maria mijn.
11.45 -12.30 Lezing 2 Engeland: Hans van den Bosch leider van de paleowerkgroep van Kring West Brabant: “Fossielenjacht in ZO Engeland”.
12.30 -14.00 Lunchtijd. Bezoek aan boekentafels en bekijken van de mineralen en  de fossielen uit Engeland van NGV leden en GEA donateurs.
14.00 -14.45 Lezing 3. Engeland: Eddy Van Der Meersche
“Fluoriet: meer dan een  kubus of octaëder. Hoe de complexe kristalvormen ontrafelen?
14.45 -15.30 Lezing 4. Engeland: Marcel van Schoor Jurassic Coast ‘A Walk Through Time’ De Dorset en East-Devon   Werelderfgoed Kust
15.30 Gezellig napraten

Presentaties

Uitnodiging: leden (en niet-leden) die materiaal uit Engeland hebben worden hierbij gevraagd iets van dat materiaal te laten zien. Graag aanmelden bij Clarinus Nauta (ngv.voorzitter@gmail.com) of bij Hans van ’t Zelfde (voorzitter.gea@gea-geologie.nl)
U krijgt als u een informatiestand verzorgt uw aantoonbare reiskosten tot een maximum van 50 euro vergoed en een lunchbox. 

Jeugd 8 tot en met 12 jaar

Bij voldoende aanmelding (min. 6) (NB. max is 15) zal er gelijktijdig met de lezingen een activiteit plaatsvinden die geschikt is voor jeugd van 8 t/m 12 jaar. Betsy Ooms en Cathrien van Rhee zullen deze activiteit invullen. Opgave via het aanmeldformulier. Voor informatie over deze jeugdactiviteit kunt u mailen naar
dhr. C.Nauta via ngv.voorzitter@gmail.com.

Locatie: 

De lezingendag wordt gehouden in het Koningsbergergebouw van de Universiteit Utrecht, Budapestlaan 4b, Utrecht-Uithof. Goed bereikbaar met eigen auto en openbaar vervoer.
Parkeergelegenheid: parkeerterrein Budapestlaan en verderop bij de hoek van Princetonlaan en Sorbonnelaan is ook een parkeerterrein. Aanmelden voor de lezingen dag GEA/NGV is in verband met de beveiliging en de catering verplicht.

Voor aanmelding klik hier