Open dag Gea kring Drenthe
7 november 2019
Gea kids middag 3 november 2019
8 november 2019
Laat alles zien

Kringavond 15 november 2019

Amplexograptus sp., probably A. perexcavatus (Lapworth, 1876), from the Middle Ordovician near Caney Springs, Tennessee.

Graptolieten

een lezing door Paul Hille

Graptolieten waren kolonie vormende  dieren die vanaf het Cambrium tot en met het Carboon in de zeeën en oceanen leefden en een variëteit aan vormen ontwikkelden.

De spreker gaat in op de bouw, levenswijze  en evolutie  van  deze diergroep die als gidsfossielen de basis vormden van  de indeling van het Ordovicium en het Siluur.
Ook aan graptolieten  verwante (huidige) diergroepen zullen besproken worden.

Er zal door Paul Hille literatuur meegenomen worden evenals een aantal graptolieten ter illustratie.

Ook kan men eigen vondsten meenemen ter determinatie.

Meer informatie

Voor wie meer wil weten over Graptolieten, in 1982 is een themanummer van de Gea uitgekomen met als onderwerp Graptolieten. Je kunt deze artikelen lezen of downloaden door op onderstaande link te klikken:

http://natuurtijdschriften.nl/search?identifier=458916;lookupmode=org

En dan in het zoek veld Graptoliet in te vullen