Diverse fossielen uit Zuid-Oost Engeland, foto Hans van den Bosch
Geologisch weekeind Leeuwarden 12 en 13 januari 2019
3 december 2018
Bijdrage Gea 2019
5 december 2018
Laat alles zien

Kringavond 14 december – Tom Koops

Artistieke impressie van een zandzuigerij

Artistieke impressie van een zandzuigerij

Kringavond 14 december

Lezing door Tom Koops: Fossielen uit het oostelijk grind

Gea Drenthe kringlid van (bijna) het eerste uur, fossielen-verzamelaar en sponzen specialist Tom Koops zal op 14 december een lezing geven over fossielen die hij over een periode van tientallen jaren in Drenthe heeft gevonden.

Let op: We zitten deze avond weer in het hoofdgebouw van het Hunebedcentrum. Tegelijkertijd is er ook een receptie voor het afscheid van Hein Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum. Het zal daarom druk zijn.
Jullie kunnen ook parkeren op Hunebedstraat 27, het grote parkeerterrein aan de andere kant van het Hunebedcentrum.
Vanaf januari is alles weer normaal

Tom Koops op een grote kei

Tom Koops op een grote kei

Fossielen uit het oostelijke grind

Het vaste gesteente is ver te zoeken in de Drentse bodem. Het dicht bij huis zoeken naar fossielen lijkt daardoor weinig kans van slagen te hebben.

Echter, verspreid over de noordelijke provincies en in het aangrenzend Duitsland bevinden zich zandafgravingen waarin glaciaal-fluviatiele afzettingen commercieel worden geëxploiteerd. Sedimenten die vóór de ijsbedekking van het Saalien door de Baltische Oerstroom in de toenmalige Noordzee-delta zijn neergelegd en samen met die van de Rijn en de Maas ons land hebben gevormd. Bij die zandputten worden de sedimenten vanuit grote diepte (30-40 meter) opgezogen en gesorteerd in diverse fracties. Tussen het grind dat hierbij wordt uitgewassen bevinden zich soms fossiele overblijfselen uit bijna alle geologische tijdperken en afkomstig uit gebieden tot ver over onze oostgrens.

Helaas zijn tegenwoordig de mogelijkheden om te zoeken schaars. Meer dan 40 jaar ervaring onder steeds wisselende omstandigheden hebben desalniettemin tot een omvangrijke verzameling en een uitgebreid verhaal geleid.

Gea excursie in Groeve de Boer, april 1976

Gea excursie in Groeve de Boer, april 1976

 

Datum: 16 november 2018
Tijd: 20:00 – 22:30
Locatie:  Kenniscentrum van het Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger

Zie voor een locatie beschrijving: https://gea-drenthe.nl/wie-zijn-we/locatie
Zie voor een agenda met overige activiteiten: https://gea-drenthe.nl/agenda