Viborgiet uit Haren
Een zeldzame zwerfsteenvondst in Haren
4 mei 2019
Open dag Gea
Verzoek om hulp
5 mei 2019
Laat alles zien

Kringavond 10 mei

De Hoba meteoriet, Namibië. De grootst bekende ijzermeteoriet

Lezing Sebastiaan de Vet over Meteorieten

Sebastiaan de Vet

Sebastiaan de Vet is ‘planetair geomorfoloog’, oftewel: planeetlandschaponderzoeker. Hij onderzocht hoe je kennis van het aardse landschap en gesteente kunt gebruiken om de ontwikkeling van andere planeten te begrijpen.

Je hoeft niet met een telescoop de ruimte in te turen om je over de planeten te verwonderen: de samenstelling en mineralogie van meteorieten geven eveneens een bijzonder perspectief op onze planetaire buren. Dat blijkt zelfs uit de meteorieten die in ons land insloegen in bodems en daken. In een enkel geval worden ze in huis ‘afgeleverd’ zoals in Glanerbrug in 1990.

Ondanks dat er in Nederland slechts zes erkende meteorietvondsten zijn (de meest recente viel in 2017), geven deze bijzondere meteoorstenen inzicht in kenmerken van hemellichamen waaruit ooit planeten zoals de aarde zijn gevormd. In deze lezing wordt daarom stilgestaan bij wat meteorieten precies kunnen vertellen over de eerste miljoenen jaren van het zonnestelsel. Bovendien zie je hoe in Nederland waarnemers actief zijn in landelijke waarneemnetwerken in afwachting van de volgende meteorietinslag.

Meteorieten

Hoba meteoriet, Namibië

De Hoba-meteoriet is veruit de grootste en zwaarste bekende meteoriet die ooit op aarde is neergevallen. De meteoriet ligt nabij de stad Grootfontien in het noordoosten van het Zuidwest-Afrikaanse land Namibië.

De meteoriet heeft een blokvorm met relatief vlakke zijden en meet 2,95 x 2,84 x 0,9 meter. Bij zijn ontdekking in 1920 werd het gewicht geschat op zo’n 66 ton. De ouderdom van de steen wordt geschat tussen de 200 en 400 miljoen jaar. Naar schatting 80.000 jaar geleden zou hij op de aarde zijn gevallen. Door de vlakke vorm zou de atmosfeer de val hebben afgeremd tot een eindsnelheid waarmee de meteoriet min of meer intact op aarde neerkwam zonder een grote krater te slaan. Erosie, het wegnemen van monsters en vandalisme hebben het gewicht over de jaren heen gereduceerd tot een geschatte 60 ton (bron Wikipedia)

De Agpalilik ijzermeteoriet – Geologische Museum van de Kopenhagen, Denemarken .

De Agpalilik ijzermeteoriet is één van de 8 delen van de Cape York meteoriet. De Cape York meteoriet is genoemd naar Cape York , dichtbij de locatie van zijn ontdekking in Savissivik , Meteoriet Island , Groenland , en is een van de grootste ijzer meteorieten ter wereld. In 1963 werd deze meteoriet ontdekt door Vagn F. Buchwald op het schiereiland Agpalilik . De Agpalilik meteoriet, weegt ongeveer 20 ton en is momenteel te zien in het Geologische Museum van de Kopenhagen, Denemarken.

Ijzermeteoriet met Widmanstätten figuren – Museum Terra Mineralia