Wat is dit voor steen?
22 februari 2021
Podcasts van het Hunebedcentrum
7 maart 2021
Laat alles zien

Het groot keienboek

Het groot keienboek van Harry Huisman

Aan het eind van het jaar komt een opvolger van het beroemde Keienboek van Van der Lijn uit. Het Groot Keienboek komt niet in de boekhandels, Harry Huisman en Marja Braaksma geven het in eigen beheer uit. Mensen kunnen het boek wel al bestellen zodat je zeker bent dat je het boek krijgt toegestuurd. Hieronder een persbericht over het boek.

Het groot keienboek

Stenen zoeken is een leuke bezigheid. Veel mensen doen het, kinderen niet in het minst. Kleurige stenen met boeiende structuren vinden we vooral onder noordelijke zwerfstenen. Deze zijn in de voorlaatste ijstijd door gletsjerijs uit Scandinavië naar ons land vervoerd. Heb je na een middagje zoeken een serie mooie stenen gevonden, dan wil je graag weten wat je gevonden hebt. Waar moet je op letten, wat is karakteristiek en is het een graniet of toch een gneis? Om van al die andere soorten maar te zwijgen.

Dé platenatlas over noordelijke zwerfstenen

Enige jaren geleden zijn Marja Braaksma en Harry Huisman gestart met het uitgeven, in eigen beheer, van foto determinatiegidsen. Om stenenzoekers en zwerfsteenverzamelaars een betere mogelijkheid te geven om zelf gevonden stenen te herkennen en op naam te brengen, komt er een nieuw en groter boek.

Het Groot Keienboek‘ over noordelijke zwerfstenen wordt uitgegeven op A-4 formaat, gaat zo’n 300 pagina’s tellen en bevat ruim 1500 foto’s van noordelijke zwerfstenen met een korte beschrijving. Op een fotopagina worden minimaal zes tot acht duidelijke grote foto’s geplaatst. Hierdoor krijgt de lezer snel een overzichtelijk beeld hoe zwerfstenen van dezelfde soort er uit kunnen zien.

Inhoud

 • Inleiding
 • Nederland deltaland,
 • Van zondvloed tot ijstijd
 • IJstijden en zwerfstenen in Nederland
 • Zwerfsteenkunde, wetenschap en liefhebberij
 • Wat zijn gidsgesteenten
 • Zwerfsteengezelschappen en zwerfsteentellingen
 • Geologie van Scandinavië
 • Structuren in zwerfstenen
 • Mineralen in zwerfstenen
 • Indeling van gesteenten
 • Fotopagina’s met zwerfsteensoorten
 • IJstijdsporen op zwerfstenen
 • Verklarende woordenlijst
 • Websites over zwerfstenen sites en geologische musea
 • Interessante zwerfsteenliteratuur
 • Alfabetisch Register
 • Verantwoording geplaatste foto’s

Bestellen

De uitgave van Het Groot Keienboek  staat gepland voor eind 2021 of zo mogelijk eerder. Gezien de geringe oplage, bedraagt de prijs euro 59,95 p.st. (franco huis in Nederland).

Heeft u belangstelling of u wilt alvast een exemplaar van “Het Groot keienboek” reserveren, stuur dan een bericht aan Marja Braaksma: m.braaksma07@gmail.com onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats.