Website over Pingoruïnes
30 augustus 2020
Rolf Egberink
Stapel-van-stenen: Online cursus & Live sessies
13 december 2020
Laat alles zien

Gea Donatie 2021

donatie

donatie

Leen van Duijn
Penningmeester Leen van Duijn

Nu graag overmaken!

Het einde van het verenigingsjaar 2020 nadert en 2021 komt in zicht. Door de Corona-crisis zijn bijna alle verenigingsactiviteiten die voor 2020 op het programma stonden, helaas afgeblazen. Daardoor zijn er bijna geen opbrengsten gegenereerd, maar ook weinig kosten gemaakt. Het bestuur heeft daarom besloten, mede gelet op de goede stand van de financiën van onze kring, de kringbijdrage te verlagen. Deze wordt voor 2021 € 10,- per lid/gezin (dit was € 18,-).

Het bestuur van de overkoepelende Stichting GEA heeft de donatie ook niet verhoogd, voor 2021 bedraagt deze net als vorig jaar € 35,-.

De reguliere donatie voor 2021 wordt zo in totaal € 45,- per lid/gezin.

Gea kids

Verder heeft het bestuur ook besloten, vooruitlopend op besluitvorming door het bestuur van de landelijke Stichting GEA, tot de mogelijkheid van een individueel jeugd-lidmaatschap. Dit is bedoeld voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar, die uitsluitend de bijeenkomsten van de GEA-Kids bezoeken en waarvan geen ander gezinslid regulier donateur is van de Kring. De bijdrage voor 2021 voor de Kring en de landelijke Stichting GEA samen wordt voor deze kinderen € 19,95 per jaar.

Betaling

Wilt u de genoemde donatie, € 45,- per lid/gezin of € 19,95 per  individueel jeugdlid overmaken op bankrekening nr. NL08INGB0003452494 t.n.v. Penningmeester GEA Kring Drenthe, graag erbij vermelden ‘donatie 2021’ en de naam voor wie u betaalt? Zo mogelijk vóór het einde van 2020.

Tot slot wens ik u allen goede feestdagen in goede gezondheid en hopelijk weer meer plezier met mineralen, fossielen en stenen in 2021.

Leen van Duijn

penningmeester