Steilrand Donderen
Aardkundige waarden provincie Drenthe
28 november 2012
Calciet
Excursie verslag Hohenlimburg 2014
13 april 2014
Laat alles zien

Excursie organiseren naar Hohenlimburg met Geotouring

Groeve Hohenlimburg

Gea excursie naar Hohe nlimburg bij Hagen

Wat komt er kijken bij het organiseren van een excursie

Het is al enige tijd lastig een excursie te organiseren in de omgeving van Dortmund, Hagen en Halden.

Enige tijd geleden is er een professor van de universiteit van München in de groeve “Donner Kuhle” bij Hagen verongelukt, met het gevolg dat vele groeves hun poorten hebben gesloten voor hobbygeologen.

Dit betekend dat je als vereniging je hobby niet meer kunt uitoefenen.

Omdat wij als Gea kring Drenthe toch op pad willen heeft de excursiecommissie alle groeves in de omgeving van Dortmund aangeschreven of er nog zoekmogelijkheden zijn.

Vele groeves reageerden hier negatief op of reageerden helemaal niet.

Geotouring

De groeve “Hohenlimburg” bij Hagen reageerde wel, maar willen geen verenigingen meer toelaten via de groeve, omdat dit verzekeringstechnisch niet mogelijk is.

Ze gaven ons het advies dit via “Geotouring” in Hagen te doen.

Dit is een evenementen bureau die het organiseren van diverse geologische uitstapjes op zich heeft genomen en ook de verzekeringen regelt, waarmee de groeve eigenaren gevrijwaard worden van calamiteiten.

Geotouring heeft een internetsite: www.geotouring.de

Op deze site kunt u zien welke groeves u kunt bezoeken en wat de kosten zijn.

De excursiecommissie van Geakring Drenthe heeft nu 2x gebruik gemaakt van dit bureau om de groeve “Hohenlimburg te bezoeken met zeer veel succes.

Het is een groeve die al 15 jaar gesloten was voor bezoekers, maar waar zeer veel materiaal ligt.

U kunt zowel mineralen als fossielen zoeken.

Wij als Gea kring Drenthe zijn zeer tevreden over Geotouring.

De excursie commissie