Symposium poster Crustacea Through Time
Crustacea Through Time, 28 september in Boxtel
27 augustus 2018
Kringavond 19 oktober- Rolf Egberink, Noorwegen
17 september 2018
Laat alles zien

Excursie naar Beckum, 20 oktober

Groeve Beckum

Groeve Beckum

Excursie naar kalkgroeve Beckum

20 oktober 2018

Beste GEA Drenthe leden,
Het is ons gelukt om een dag naar de kalkgroeve in Beckum te organiseren.
Normaal zijn er in oktober geen zoekdagen, maar voor ons willen ze dit doen.
Op zaterdag 20 oktober gaan we zoeken in Beckum.
Er kunnen maximaal 30 personen mee.
Bij te weinig deelname gaat de excursie niet door (10 personen) .
U kunt in deze groeve zowel fossielen als mineralen vinden.
U kunt zich met spoed opgeven per mail bij Koos (h-tap@home.nl)
Wie het eerst komt die het eerst maalt.
Nadere inlichtingen volgen nog.