Het Hunebedcentrum in Borger ligt op het zuidoostelijke puntje van de voormalige Noordesch
Cursus: Geologie ontsluierd
7 december 2019
Welkom voor nieuwe donateurs bij Gea Drenthe
Nieuwe donateurs
8 december 2019
Laat alles zien

Bijdrage Gea 2020 – Nu graag overmaken

donatie

donatie

Van de penningmeester

Leen van Duijn

Het jaar 2019 loopt op z’n einde en 2020 dient zich aan. Dat houdt voor de penningmeester in dat de bijdragen voor de Kring en de Landelijke GEA voor het komende jaar weer geïnd moeten worden.

Met het oog op de (goede) stand van de financiën van onze kring heeft het bestuur besloten dat de kringbijdrage voor 2020 niet verhoogd wordt. Deze blijft ook voor 2020 € 18,- per lid/gezin.

Het bestuur van de landelijke stichting GEA heeft de donatie ook niet verhoogd. Voor 2020 bedraagt deze donatie nu € 35,-.

De totale donatie wordt daarmee €53, wilt u dit voor het eind van het jaar overmaken?

  • Donatie €53
  • Onder vermelding van “Donatie Gea 2020”
  • Graag met de naam voor wie u betaald
  • Op rekeningnummer NL08INGB0003452494

Leen van Duijn