Uit het archief: Krantenbericht over S. Loman
8 januari 2017
Verslag van het geologisch weekeind in Leeuwarden
22 januari 2017
Laat alles zien

Bestuurswisseling 20 januari 2017

Bé Salomons en Willem Swart, de gaande en komende voorzitter

Bestuurswisseling tijdens jaarvergadering GEA kring Drenthe

Bé Salomons en Willem Swart, de gaande en komende voorzitter

Bé Salomons en Willem Swart, de gaande en komende voorzitter

Op de laatst gehouden kringvergadering tevens jaarvergadering op 20 januari j.l. heeft Bé Salomons de voorzittershamer overgedragen aan Willem Swart. Na een periode van 8 jaar als voorzitter komt er zo een einde aan het bestuurswerk bij onze kring voor Bé. Zo kan hij nu verder deelnemen aan de kringactiviteiten en excursies zonder belast te zijn met allerlei voorzittersverantwoordelijkheden (valt natuurlijk wel mee bij onze kring….). Zijn voorzitterschap kenmerkte zich door een evenwichtige en rustige handelwijze, waardoor het zeer plezierig was om met Bé samen te werken als voorzitter. Als dank voor zijn inzet kreeg Bé een heel mooi stuk fossiele boomstam overhandigd, die een heel mooie plaats zal krijgen in huize Salomons.
Oud voorzitter Bé krijgt een fossiele boomstam

Oud voorzitter Bé krijgt een fossiele boomstam

Naast het afscheid van Bé vonden nog een wisselingen plaats.
Willem Mink heeft afscheid genomen als penningmeester, maar Willem blijft wel aan als algemeen bestuurslid.
Leen van Duijn treedt toe tot het bestuur en neemt de taak van penningmeester op zich.
Leen van Duijn

Leen van Duijn

De avond verliep verder in een heel plezierige sfeer. Het begon met de traditionele geologische kwis door onze onvolprezen kwismaster Koos. Met de ook weer traditionele hele moeilijke vragen die veel lijken op de vragen van een voorgaand jaar, maar toch net iets anders zijn. En de avond werd besloten met de verloting. Er waren minder mineralen en fossielen ingebracht dan andere jaren, maar dat weerhield de aanwezige leden er niet van om flink loten in te kopen. De nieuwe penningmeester kon aan het eind van de avond de mooie opbrengst van € 170 inboeken!
Verloting onder leiding van Harma en Willem

Verloting onder leiding van Harma en Willem

Leen van Duijn