Welfesholz 9
Verslag excursie hemelvaart 2018: Welfesholz
24 mei 2018
Open dag Gea
Verslag open dag Gea op 7 oktober
9 november 2018
Laat alles zien

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy

Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming

Zoals u welt zult weten is in mei de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Deze verordening heeft ook gevolgen voor de GEA.

De Gea heeft een privacy beleid geformuleerd waarin beschreven is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten als donateur zijn.
Dit privacy beleid is op onze website gepubliceerd op pagina: https://gea-drenthe.nl/privacybeleid

Het kringbestuur vraagt de kring donateurs dit document door te lezen, wij gaan er van uit dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent over uw rechten en over hoe we met uw persoonsgegevens (inclusief foto’s) omgaan. Als we geen reactie van u ontvangen gaan we er van uit dat u akkoord bent met het gepubliceerde privacybeleid.

Korte uitleg over de AVG

Wat is het doel van de AVG

 • Bescherming van persoonsgegevens

Wat is de inhoud van de AVG

 • Regels voor het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens

 • Alle gegevens die identificatie mogelijk maken (direct of indirect)
 • Bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, postcodes met huisnummers, enz.
 • Gegevens van overleden personen vallen niet onder de definitie van persoonsgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals: Kinderen, ras, godsdienst, seksuele geaardheid, biometrische kenmerken, gezondheid krijgen extra bescherming

Doelstellingen

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens moet:

 • Een duidelijk doel dienen
 • Veilig gebeuren
 • Accuraat zijn
 • Geminimaliseerd zijn: alleen die gegevens verzamelen die echt nodig zijn
 • Rechtmatig zijn

Rechten betrokkenen

Een betrokkene wiens persoonsgegevens worden gebruikt heeft recht op:

 • Informatie (privacy verklaringen) zie https://gea-drenthe.nl/privacybeleid
 • Inzage / Kopie:
  u kunt een verzoek indienen om een kopie te krijgen van uw opgeslagen data, of onze opslag van data controleren
 • Rectificatie:
  Als de gegevens niet kloppen moet de Gea die aanpassen
 • Vergetelheid:
  Als u uw donateurschap beëindigd, moet de Gea uw data wissen. Tijdens uw donateurschap kunnen we u niet “vergeten”, de opgeslagen data is noodzakelijk voor het functioneren van de Gea
 • Overdraagbaarheid
 • Bezwaar

Tot besluit

Stichting Gea heeft een privacybeleid geformuleerd, deze is aangevuld met een paar specifieke punten voor kring Drenthe en gepubliceerd op https://gea-drenthe.nl/privacybeleid

Wij vertrouwen erop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Jacob Otten
Secretaris Gea Drenthe