El Torcal
El Torcal in Andalusië een prachtig karstlandschap
16 december 2010
Groeve Hohenlimburg
Excursie organiseren naar Hohenlimburg met Geotouring
13 april 2014
Laat alles zien

Aardkundige waarden provincie Drenthe

Steilrand Donderen

Steilrand Donderen

De provincie Drenthe heeft een website waarop aandacht is voor de aardkundige waarden van Drenthe. Ze definieert aardkundige waarden als:

Een verzamelnaam voor allerlei geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen en processen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het begrip aardkundige waarden wordt gebruikt in drie betekenissen: als synoniem voor geodiversiteit (zie aldaar), als aardkundig waardevolle gebieden die op grond van wetenschappelijke of beleidscriteria zijn geselecteerd als waardevol, en als het gehele wetenschappelijke vakgebied dat betrekking heeft op de omgang met aardkundige waarden (zoals ook de term cultuurhistorie wordt gebruikt)

De website is:

http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/bodem/aardkundige-waarden/

Op deze website kun je je abonneren op een nieuwsbrief via e-mail.

Op de website is onder andere informatie te vinden over de twee aardkundige monumenten in Drenthe. De eerste was het Drouwenerzand.

Op 28 november is het tweede aardkundige monument onthuld: een steilrand bij Donderen.

Aardkundige waarden: Steilrand Donderen

Steilrand Donderen

Het gaat om de steilrand Donderen, een bijzonder bodemprofiel in een voormalige zandgroeve. De verschillende lagen in de bodem vertellen 100.000 jaar Drentse ontstaansgeschiedenis. Dit bijzondere fenomeen verdient daarom aandacht en behoud.