4 november 2022

Kringavond 18 november 2022

Gea kringavond op 18 november in het Hunebedcentrum in Borger met een lezing over een Triceratops opgraving door Sander van Deure
20 januari 2017

Bestuurswisseling 20 januari 2017

Bestuurswisseling tijdens jaarvergadering GEA kring Drenthe Op de laatst gehouden kringvergadering tevens jaarvergadering op 20 januari j.l. heeft Bé Salomons de voorzittershamer overgedragen aan Willem Swart. […]