Gea Drenthe

Gea Drenthe is de Drentse afdeling van de Stichting Geologische Activiteiten
9 mei 2021

Gneis met relictstructuur

Gneis is een metamorf gesteente. Onder noordelijke zwerfstenen is gneis buitengewoon talrijk, meer nog dan graniet.